Skip to main content
فهرست مقالات

اعترافات یک بازیگر

مترجم:

(5 صفحه - از 77 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : تراژدی ، بازیگری ، تراژیک ، یونان ، نمایش ، درد ، هنری ، عذاب ، مرگ ، انسان

خلاصه ماشینی:

"تراژدی پدیده‌ای یونانی‌ است و نخستین بار،یونانیان تراژدی‌ را در یافتند و هم آنان بودند که آن را به جایگاهی بلند رساندند و این‌ موضوعی نبود که مستقیما و منحصرا بر هنرمندان نویسنده تراژدی اثر بگذارد،بلکه همه مردم در آن خیل‌بودند،یونانیان آنچنان جذبه‌ای‌ نیست به انسان تراژیک احساس‌ می‌کردند که بیش از سی هزار تن از آنان برای تماشای یک نمایش گردهم‌ می‌آمدند. آنان این همه را با وسیله جادویی خاص خود انجام‌ می‌دهند که رضایت آفرین است و به‌ انسان بینشی برای راه یافتن به‌ پدیده‌ای ناتمام اما باشکوه‌ می‌بخشد. این واقعیتی است که‌ درباره همه شاعران بزرگ صادق‌ است،لیکن مصداق روشن آن در میان شاعران تراژدی نویس یافت‌ می‌شود؛چرا که در وجود چنین‌ شاعرانی است که توان شاعری با آنچه‌ در مقابل یک تابلو،قدری بیشتر مکث می‌کنند. نه تنها از نظر اقتصادی ارزانتر است بلکه این احساس هم‌ وجود دارد که در آنجا تماشاچیان برای‌ درک یک اثر سرمایه گذاری می‌کنند و بدون اینکه توقع شناسایی آنی‌اش را داشته باشند به آن گوش می‌سپرند. در تراژدی چیزی‌ وجود دارد که به نحوی چشمگیر آن‌ را از سایر فجایع متمایز می‌سازد و این تمایز در گفتار معمولی ما نیز کاملا مشهود است. »آیا شما با این‌ گفته موافقید؟ بله،اما فکر می‌کنم می‌توان گفت‌ که اشتیاق زیادی برای نمایش تئاتر تحت نام خدا وجود دارد و احساس‌ اعتقاد به چیزی که می‌تواند اعتقاد به موسی،عیسی یا کریشنا باشد."

صفحه: از 77 تا 81