Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان دوزبانه و تک زبانه

نویسنده:

نویسنده مسئول:

(11 صفحه - از 100 تا 110)

چکیده:

امروزه دوزبانگی و چند زبانگی یک پدیده ی جهانی است و تقریبا به ندرت می توان کشوری را سراغ داشت که دست کم بخش کوچکی از جمعیت ان به دو یا چند زبان تکلم نکنند. (بیالسیتوک ,۱۹۸۸) .دو زبانگی امری شایع است و در حدود پنجاه درصد مردم جهان دو زبانه یا چند زبانه هستند. تحقیقات اخیر تفاوتهایی را بین دو زبانه ها و یکزبانه ها در حوزه های مختلف نشان داده است .(کالو و همکاران، .(۲۰۱۴اگر زبان کودک و زبان آموزش متفاوت باشد پدیده ی دوزبانگی به وجود می آید که در آن فرد علاوه بر زبان مادری باید زبان دیگری را نیز بیاموزد.کسانی که به زبان های مختلف صحبت می کنند،نظام های شناختی متفاوت دارند و این نظام های شناختی متفاوت بر روش تفکرشان درباره جهان تاثیر می گذارد. استدلال میکند که زبان اندیشه را تعیین میکند ازاینرو افراد چندزبانه دارای الگوهای مختلف فکری برای هر زبان هستند.

کلیدواژه ها:

زبان ، دوزبانگی ، چند زبانگی ، کارکرد اجرائی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.