Skip to main content
فهرست مقالات

N/A

(1 صفحه - از 0 تا 0)

چکیده:

چگونگی مواجهه ارزش‌‌های دینی با بلایای همه‌ گیر درطول تاریخ ادیان جهان برای پیروان آن‌ها مطرح بوده و چالش‌‌هایی به همراه داشته است. نگرش حداکثری ادیان به زندگی این چالش ‌ها را تشدید کرده است؛ اما هر چه نگرش ‌ها حداقلی شده است، چالش ‌های علم دربرابر بلایای همه ‌گیر افزایش پیداکرده است. ویروس کرونا صرفا یک بیماری عالم‌گیر نبود؛ بلکه شوک اجتماعی- سیاسی بود که زمینه انتقاد به سیاست ‌های اقتصادی- اجتماعی را مهیا کرد، شوکی که می‌تواند تغییرات اساسی ایجاد کند؛ تغییراتی که تاریخ ایران شبیه‌ آن را ممکن است تجربه نکرده باشد. به نظر می‌ رسد استخراج نقاط قوت و ضعف این موضوع درحوزه ادیان با رویکرد دفاع از ارزش ‌ها می‌ تواند با مدل «سوات» مورد سنجش قرار گیرد. نکته مهم این‌که همواره خرافه در میان ارزش ‌های دینی سبب کاهش نقش دین در زندگی شده و میزان ایمان پیروان ادیان را تنزل داده است. تئوری این مسئله با طرح گفتمان خرافه ‌گرایی و غلو در فرایند گسترش دین در جامعه دینی ارتباط تنگاتنگ دارد. بر این اساس، این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال بوده است که مفاهیم و ارزش‌‌های دینی در مواجهه با بلایای همه ‌گیر، چگونه می‌‌تواند امتداد داشته باشد؟ نتایج پژوهش در راستای پاسخ به این سوال، به طرح این فرضیه پرداخته است که ادیان هر گاه دچار افراط و غلو شده ‌اند، در برابر بحران ‌های اجتماعی و طبیعی توان رشد خود را از دست داده ‌اند. از طرفی با توجه به هدف این پژوهش که عبارت بوده است از ایفای نقش اساسی ادیان در پیشرفت زندگی انسان، شاخص الگوی تعامل دین و علم است؛ لذا روش مورد استفاده در این پژوهش، مطالعات تطبیقی با روش میان رشته ‌ای، تعامل گسترده میان دین و علم را ممکن ساخته است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد تحقق ارزش‌ها در عرصه نظری و عملی، عنصر کارآمد دین و علم در زندگی انسان است که پیشرفت را در ابعاد مادی و معنوی برای او فراهم می‌ کند؛ لذا سودمندی ایده تعامل توامان علم و دین برای پیروان دین اسلام دستاورد این مقاله است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.