Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

(3 صفحه - از 32 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : کتاب ، اسلامی ، انسان ، سرنوشت انسان ، کیهان فرهنگی ، تاریخ ، اقبال ، سرنوشت انسان در تاریخ ایران ، ایران ، اشعار

خلاصه ماشینی:

"8-از آنجا که بعضی از ناشران ضد انقلاب و وابسته‌ به اجانب برای نشر فرهنگ منحط غرب و اشاعهء فساد و فحشا از این طریق مزورانه در حال حرکتهای‌ خطرناک هستند و متأسفانه از طرف مقامات مسئول‌ بخصوص وزارت ارشاد اسلامی آن گونه که باید قاطع‌ برخورد نمی‌شود،انتظار از کیهان فرهنگی است که به‌ این نکته نیز توجه عمیق مبذول دارد،چرا که دشمن‌ اسلام و جمهوری اسلامی ضربه‌های سختی خورده‌ و برای رویارویی با اسلام به حیله‌های فراوانی دست‌ می‌یازد-از جمله هجوم نظام و محاصرهء اقتصادی-که‌ اینها خوشبختانه حرکات آشکار هستند و قابل لمس‌ برای همه ولی آنچه بسیار خطرناک و زیرکانه است‌ و دشمن بخصوص در این اواخر روی این مسئله‌ سرمایه‌گذاری کرده مسئلهء آلوده کردن فرهنگ اسلامی‌ ایران است که به یاری ایادی خود فروخته و مزدورشان‌ در داخل و خارج مملکت الان مشغول هستند که امام‌ هم بارها این نکته را در سخنانشان فرموده‌اند-گر چه‌ جا دارد از طرف مقامات رسمی اقداماتی قاطع صورت‌ بگیرد وولی مع الاسف مورد غفلت قرار گرفته و یا شاید هم کاری بشود ولی نتیجهء عملی آنرا ما به چشم‌ نمی‌بینم-به هر حال انتظار ما این است که برادران‌ عزیز و فداکار کیهان فرهنگی این مسئلهء بسیار مهم را که برای همه قابل لمس و احساس نیست و ضربه‌های‌ جبران ناپذیر آن را ممکن است سالهای بعد بخوریم- و ظرافت کار هم در همین نهفته است-در نظر داشته و در جای جای،این اثرات را خنثی کنند."

صفحه: از 32 تا 34