Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر تاریخ عقاید و مکتب های سیاسی از عهد باستان تا امروز

نویسنده:

(3 صفحه - از 18 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : سیاسی، تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی، تاریخ اندیشهء سیاسی، تاریخ، موسکا، کتاب، تاریخ اندیشه، ماکیاولی، فارسی، کتاب بنیاد اندیشهء سیاسی

خلاصه ماشینی:

"مترجم فرانسوی دربارهء اهمیت کتاب می‌نویسد: «آقای موسکا به عنوان فیلسوف تاریخ،دارای نبوغ‌ ایجاز و هنز عاری کردن حوادث اصلی و گرایشهای‌ بزرگ از وقایع اتفاقی و حدسیات بود و به عنوان‌ فیلسوف بطور کلی این هنر را داشت که ارتباط بین‌ اندیشه‌ها را پیدا کند،با هوشیاری و دقت،نظریات و عقاید را مورد تحلیل قرار دهد و روابط میان آنها را خواه از لحاظ روان شناسی و خواه از نظر اقتصادی و فنی نمایان سازد. به نظر ما کتاب تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی‌ اثری است که با توجه به اطلاعاتی که اینک از تاریخ‌ اندیشهء سیاسی داریم با گذشت بیش از هفت دهه‌ تمامی طراوت و تازگی خود را از دست داده است اما مترجم فاری در مقدمهء خود ادعایی خلاف این نموده‌ است،او می‌نویسد:«نظر به اینکه در تمام دنیا کسانی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) هستند که در انتخاب کتاب توجه به تازگی تاریخ و انتشار آن دارند،باید خاطرنشان نمود کتبی از قبیل‌ آنچه در دست دارید هر چند ممکن است از نظر تاریخ‌ تألیف مربوط به زمانی نسبتا دور باشند لیکن چون موضوع و محتوای آنها خود به زمانهای گذشته مربوط می‌شود همواره تازگی دارند و آن چنان نیست که با مرور زمان از ارزش اعتبار آنها کاسته شود یا اینکه‌ مطالب آنها دستخوش دگرگونی گردد. بطور کلی نمی‌توان گفت که دربارهء جمهوریت افلاطون که‌ در صدر اساسی‌ترین کتابهای تمامی تاریخ اندیشه قرار دارد هیچ سخن جدی و ارزشمندی در کتاب تاریخ‌ عقاید و مکتبهای سیاسی گفته نشده است."

صفحه:
از 18 تا 20