Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به کتابهای تازه

(2 صفحه - از 38 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : کتاب، زبان فارسی، انگلیسی، نوشتهء دکتر سید محمد علی، سمینار، زبان علم، داستان، زبان فارسی با واژه‌های علمی، ایران، تفسیر

خلاصه ماشینی:

"استخوان بندی این کتاب،مشتمل بر مقالات ارائه شده از سوی‌ ضاحب نظران و دست اندر کاران زبان فارسی از کشورهای ایران، پاکستان،هندوستان،چین و ژاپن است. در این سمینار مجموعا 22 سخنرانی ایراد شده بود که از این‌ میان دو سخنرانی به زبان انگلیسی بوده که متن این دو سخنرانی‌ بطور جدا گانه در انتهای کتاب آمده است. 13-تکامل اصطلاحات علمی و فنی در زبان هندی،واژه‌های عاریتی‌ از فارسی،(خلاصهء فارسی از اصل انگلیسی)،(دکتر مالک محمد از هندوستان). مقالات انگلیسی: 1-تکامل اصطلاحات علمی و فنی در زبان هندی،واژه‌های عاریتی از فارسی(دکتر مالک محمد از هندوستان). این کتاب در ابتدا دارای فصل بلندی است تحت‌ عنوان«بازگشت به قرآن در نهضتهای اصلاحی»و«بازگشت به قرآن‌ در ایران»فصلی اختصاصی دارد و عبارتند از:تفسیر سید احمد خان‌ هندی،تفسیر المنار(تألیف عبده،رشید رضا)،تفسیر محاسن‌ التأویل یا تفسیر قاسمی،تفسیر طنطاوی،تفسیر المیزان، پرتوی از قرآن،تفسیر نوین(تألیف استاد محمد تقی شریعتی). (به تصویر صفحه مراجعه شود) در پایان،کتابنامهء مفصلی دارای 328 مدخل،به زبان فارسی، عربی،اردو و انگلیسی و فرانسه و آلمانی دربارهء تفسیر یا خود کتب‌ تفاسیر در قرن چهار دهم آمده است. برخی از عناوین این اثر که در سه بخش تدوین یافته به‌ قرار زیر است:یک انقلاب ناکام،پیشرفت‌های ناسیونالیسم الجزایری‌ و آیا الجزایر به حیات خود ادامه خواهد داد؟ تاریخ تمدن(جلد اول). انتشار دورهء جدید و تجدید نظر شدهء این اثر ماندنی-که میلیونها نسخهء آن در سراسر جهان به‌ زبانهای مختلف منتشر شده-حاصل کوششهای فراوان و چند سالهء مترجمان پر تجربه و ویراستاران بنام و صاحب نظر است."

صفحه:
از 38 تا 39