Skip to main content
فهرست مقالات

گزیده کتابشناسی تعزیه

نویسنده:

(2 صفحه - از 33 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : تعزیه، وش، کتاب، تعزیه‌های ایران با نمایشهای مذهبی، هنر، ایران، روزبهان، اسلامی، شعر، شبیه‌خوانی

خلاصه ماشینی:

"دیگر بار ایشان جهت حسن ختام اظهار نظر می‌کنند که‌ «نظر من این است که روزبهان با نوشتن این جملات در واقع از یکسو تاریخ پیدایش اسلام و فرهنگ اسلامی را درونی کرده و پس از درونی کردن آن بیان کرده‌ است». الحق برداشت شگرف و اجتهاد غریبی است،دیگر بار عبارت اخیر را بخوانید که سخت خواندنی است، چگونه روزبهان با این جملات در واقع از یک سو تاریخ‌ پیدایش اسلام و فرهنگ اسلامی را درونی کرده؟برای‌ چه کسی و برای که بیان کرده؟برداشت عارفانه‌ روزبهان از دو آیهء شریفه قرآن که یکی در سورهء توبه‌ و دیگری در سورهء مبارکه محمد است و بر اساس اصل‌ رایج متصوفه که گویند: «وجودک ذنب لا یقاس به ذنب»چه ارتباطی به‌ این حرفها دارد،از این دست تعابیر و تأویلات از عارفان‌ پیش از روزبهان و بعد از وی در مطاوی کتب افزون از شمار است که اگر مجال بود شواهدی نیز درین باب‌ عرضه می‌شد. گفت من پوست را گذاشته‌ام‌ دست از پوست باز داشته‌ام پوست از من همی ندارد دست‌ بلکه پشتم به زور پنجه شکست گزیده کتابشانسی تعزیه‌ دکتر ابوالقاسم رادفر (به تصویر صفحه مراجعه شود) سخن از تعزیه است و یاد سرور شهیدان،حضرت‌ حسنی بن علی ع و گرامیداشت خاطرهء جابنازیها و فداکاریهای آن امام هدی و یاران پاکباخته‌اش. ایرانشهر،تهران،1342-1343،2 ج«تعزیه»ج 1، ص 903-914 تتبعات شرقی، -utSehcsidnalnegroM neid لایپزیک 1870(مقاله‌ای دربارهء تعزیه دارد) براون،ادوارد،تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر،ترجمهء غلامرضا رشید یاسمی. تهران،سپیده،1357(مطالبی دربارهء تعزیه و دیگر مسائل نمایشی دارد) «تعزیه یا شبیه‌خوانی»«اطلاعات ماهانه»ش‌ 102(شهریور 1335)ص 24-25 جنتی عطایی،ابوالقاسم."

صفحه: از 33 تا 34