Skip to main content
فهرست مقالات

خود مشت مالی

نویسنده:

(2 صفحه - از 39 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : آدم ، عشق ، تصحیح ، حق ، متن ، کتاب ، نعمت ، تشدید ، آتش ، الطاف

خلاصه ماشینی:

"کلمهء«یار»در مصراع دوم،«رند»است و ظاهرا سنایی‌ در این بیت به ابوالحسن خرقانی عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم نظر دارد که ماجرایش را عطارت در تذکرة الاولیای خود چنین آورده:«نقل است که بوعلی سینا به آوازهء شیخ،عزم‌ خرقان کرد. یعنی:ملائکه گفتند این آدم چگونه وجود و نهادی است‌ که خلق نشده،قرآن عزیز،بر ایوان جمال وی،از او به نام‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) خلیفه نام می‌برد و برگوشها عنوان خلیفة اللهی وی‌ می‌رساند. در شعر مسعود سعد آمده: در زمانه ز گفته‌های من است‌ شعر هامون نورد و کوه گذار (به تصویر صفحه مراجعه شود) ص 64 س 1:بیت باید چنین باشد: عالمی در بادیه‌ی مهر تو سرگردان شدند تا که یابد بر در کعبه‌ی قبولت بر بار؟ ص 64 س 5:عزت قرآن خبر می‌دهد که تا آن میلهای‌ مجاهدت باز نبری راه به حضرت ما نیابی. یعنی عاشق و اصلی که به نعمت وصال خدا رسیده،چشم‌ وی غرق در نگاه به سوی تجلی ذات حق است،جان وی در سر چنین عشقی،مایهءت زیان و غبن و در مرحلهء دیدار و وصال‌ سراپا دیده شده،دل وی یک پارچه زبان گشته،اما هم آن‌ جان که همه چشم شده،و هم این دل که یکسره زبان گشته، در نور عیان حق،از دیدن و بیان جمال محبوب ناتوان‌اند که‌ من عرف الله کل لسانه."

صفحه: از 39 تا 40