Skip to main content
فهرست مقالات

Language learning strategies among preuniversity students and the relationship between their teacher

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 45 تا 52)

کلیدواژه ها :

مهارت‌های زبانی ،یادگیری راهبردهای‌ یادگیری

کلید واژه های ماشینی : تعیین سطح مهارت دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی ، راهبردهای ، راهبردهای یادگیری زبان مشاهده ، راهبردهای یادگیری زبان و ارتباط ، راهبردهای مؤثر در یادگیری ، توصیه معلمان و استفاده دانش‌آموزان ، میزا سطح مهارت دانش‌آموزان ، میزان توصیه و تأکید معلمان ، تأکید معلمان و استفاده‌ی دانش‌آموزان ، دوره‌ی پیش‌دانشگاهی از راهبردهای یادگیری

راهبردهای مؤثر در یادگیری،برای بیشتر متخصصان آموزش انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی،مفهومی کاملا آشناست،تحقیق‌ حاضر به منظور بررسی میزان استفاده‌ی دانش‌آموزان ایرانی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی از راهبردهای یادگیری زبان و ارتباط آن با میزا سطح مهارت دانش‌آموزان انجام شده است.علاوه‌بر این،میزان توصیه و تأکید معلمان در به‌کارگیری این راهبردها و تفاوت بین‌ توصیه معلمان و استفاده دانش‌آموزان از این راهبردهای مؤثر در یادگیری،از اهداف تحقیق بوده است. برای تعیین سطح مهارت دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی،«آزمون استاندارد نلسون»،برای سطح متوسط،بین 100 تن از آنان اجرا شد و دانش‌آموزان به سه گروه متوسط،بالار از متوسط و پایین‌تر از متوسط تقسیم شدند.پس با استفاده از یک پرسش‌نامه‌ی استاندارد، میزان استفاده‌ی دانش‌آموزان از راهبردهای مؤثر تعیین شد و به منظور بررسی میزان تأکید معلمان در مورد استفاده از راهبردها و ارتباط آن با استفاده‌ی دانش‌آموزان از این راهبردها،پرسش‌نامه‌ای براساس مقیاس لیکرت تنظیم شد و مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج حاصل،دانش‌آموزان مورد مطالعه در حد متوسط از این راهبرها استفاده می‌کردند.هم‌چنین،ارتباط معنادای بین‌ سطح معلومات دانش‌آموزان و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان‌ مشاهده شد.معلمان حاضر در این تحقیق،اکثر این راهبردها را توصیه‌ می‌کردند و البته تفاوت معناداری بین میزان تأکید معلمان و استفاده‌ی‌ دانش‌آموزان در به‌کارگیری راهبردهای‌ ذهنی،فراشناختی و تأثیری یا احساسی‌ مشاهده شد.

خلاصه ماشینی:

"راهبردهای مؤثر در یادگیری،برای بیشتر متخصصان آموزش انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی،مفهومی کاملا آشناست،تحقیق‌ حاضر به منظور بررسی میزان استفاده‌ی دانش‌آموزان ایرانی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی از راهبردهای یادگیری زبان و ارتباط آن با میزا سطح مهارت دانش‌آموزان انجام شده است. علاوه‌بر این،میزان توصیه و تأکید معلمان در به‌کارگیری این راهبردها و تفاوت بین‌ توصیه معلمان و استفاده دانش‌آموزان از این راهبردهای مؤثر در یادگیری،از اهداف تحقیق بوده است. میزان استفاده‌ی دانش‌آموزان از راهبردهای مؤثر تعیین شد و به منظور بررسی میزان تأکید معلمان در مورد استفاده از راهبردها و ارتباط آن با استفاده‌ی دانش‌آموزان از این راهبردها،پرسش‌نامه‌ای براساس مقیاس لیکرت تنظیم شد و مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج حاصل،دانش‌آموزان مورد مطالعه در حد متوسط از این راهبرها استفاده می‌کردند. سطح معلومات دانش‌آموزان و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان‌ معلمان حاضر در این تحقیق،اکثر این راهبردها را توصیه‌ می‌کردند و البته تفاوت معناداری بین میزان تأکید معلمان و استفاده‌ی‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.