Skip to main content
فهرست مقالات

کتاب شناسی دکتر میر جلال الدین کزازی

کلید واژه های ماشینی : دکتر کزازی، کتاب، ادب، کتاب‌شناسی دکتر میر جلال‌الدین کزازی، حماسه، پارسی، داستان، شاهنامه، میر جلال‌الدین کزازی دکتر کزازی، دیوان خاقانی دکتر کزازی

خلاصه ماشینی:

"دکتر کزازی در این اثر کوشیده است از نگاهی متفاوت،غزل‌های خواجه شیراز را بنگرد و آنها را بر پایه زیبا شناسی و باور شناسی که دیگر حافظ پژوهان کم‌تر بدان پرداخته‌اند،بکاود و بررسد. این کتاب در سال 1370 بوسیله نشر مرکز چاپ و منتشر شده است. دکتر کزازی در دیباچه مفصل این کتاب، زندگینامه شاتو بریان را بر پایه نوشته‌های وی،بویژه کتاب گرانسنگ«یاد مانهای آن سوی گور»بررسی کرده و سرچشمه‌های دو داستان آتالا ورنه را به دست داده است. دکتر کزازی در این ویرایش جدید، تاریکی‌ها،دشواری‌ها و بی‌اندامی‌های متن را که از ریخت و ضبط نادرست بیت‌ها مایه گرفته است برطرف کرده و هر جا که نسخه بدل‌ها«پچینها» ناکار آمد بوده است،به یاری دانش‌های ادب، چون:واژه شناسی،سبک شناسی،زیبا شناسی و جز آن کوشیده است که ریخت و صورت درست به دست داده شود. *گزارش دشواریهای دیوان خاقانی دکتر کزازی در این اثر گرانسنگ که در هزار صفحه به چاپ رسیده است،بیت‌های دشوار و هنری در سراسر دیوان خاقانی را بررسی و گزارش کرده است. دکتر کزازی کتاب حاضر را بر پایه چاپ سنگی«منتخب نفیس از آثار شیخ الرئیس»،طبع شده در سال 1312 هجری ویراسته است و در مقدمه کتاب،زندگی و آثار وی را بررسی و شرح کرده است. نامه باستان بر پایه بر نوشته فلورانس و چاپ (به تصویر صفحه مراجعه شود) مسکرو ژول مول و خالقی مطلق انجام گرفته است و بیت‌ها از دیدگاه‌هایی گوناگون چون: واژه شناسی،نماد شناسی اسطوره‌ای، سبک شناسی،زیبا شناسی،باور شناسی، ریشه شناسی،کاویده و بررسی شده‌اند."

صفحه: از 32 تا 37