Skip to main content
فهرست مقالات

ترویج عبودیت محققانه

نویسنده:

(8 صفحه - از 32 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ، زنان ، حوزه علمیه قم ، مدارس ، برنامه ، دینی ، مدرسه علمیه ، سال مدیریت حوزه علمیه خواهران ، حوزه‌های علوم ، معاونت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

خلاصه ماشینی:

"اصول حاکم بررسی‌های مفصل،ما را به این نتیجه رسانده که‌ لازم است برای رسیدن به اهداف آموزشی،پژوهشی‌ و پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران اصولی را (به تصویر صفحه مراجعه شود) مشخص کنیم،لذا در حیطه‌های آموزشی،پژوهشی‌ و پرورشی،اصولی را به عنوان اصول حاکم‌ استخراج و تصویب کردیم که رئوس آن چنین است: 1-آسیب شناسی اخلاقی روحانیت و از میان‌ برداشتن موانع تربیت و رشد معنوی آنان،2-پرورش‌ اخلاقی روحانیت و زمینه سازی رشد ملکات فاضله‌ در مراحل مشخص،3-تربیت اجتماعی روحانیت، 4-حاکمیت ارزش‌های دینی و اخلاقی بر امور آموزشی و پژوهشی،5-تقویت روحیه حریت‌ فکری،آزاد منشی و شجاعت ابراز نظر در عین احترام‌ به بزرگان،6-گسترش روحیه تحقیق،تتبع،نقادی‌ و بالندگی در چهار چوب اصول و ضوابط اسلامی، 7-اولویت تقویت قدرت انبساط و روحیه اجتهاد بر توسعه محفوظات در امر آموزش و پژوهش،8- تعمیق آگاهی‌های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی‌ طلاب متناسب با شرایط زمانی و مکانی،9-اهتمام‌ به سنت مباحثه،10-توجه به شیوه‌های نوین در آموزش،تحقیق و تبلیغ،11-زمینه سازی برای‌ آزادی انتخاب استاد در صورت امکان،12-اهتمام‌ به تقویت بنیه اعتقادی افراد تحت برنامه 13- سامان بندی امر پژوهش و تأکید بر فعالیت‌های علمی‌ گروهی،14-رعایت نظم و انضباط در کلیه امور به‌ ویژه در امر آموزش،15-اهتمام ویژه به استعدادهای‌ درخشان،16-سیاست گذاری منسجم و واحد در امور کلان حوزه‌ها،17-توجه به شرایط و نیازهای‌ منطقه‌ای به ویژه در برنامه ریزی‌های آموزشی 18- هماهنگی میان حوزه برادران و حوزه خواهران در سیاست‌های کلی،19-اصل بودن اشتراک‌ برنامه‌های آموزشی میان برادران و خواهران،20- محدود بودن دوران تحصیلی در هر مقطع،21- کار آمدن بودن هر مقطع متناسب با اهداف پیش بینی‌ شده آن مقطع،22-توجه به جنبه‌های کاربردی‌ دروس نسبت به اهداف هر مقطع،23-تنظیم دروس‌ بر اساس اسلوب علمی و متناسب با ویژگی‌های زنان‌ از نظر محتوا و حجم،24-توجه ویژه به علوم‌ کاربردی به عنوان اولویت در دوره‌های نیمه تخصصی‌ و تخصصی،25-توجه ویژه به مباحث علوم‌ تربیتی،26-توجه به آموزش مهارت‌های فردی ویژه‌ بانوان،27-گرایش به شروع زودتر تحصیلات‌ حوزوی خواهران،28-انعطاف پذیری دوره‌های‌ آموزشی تا حد امکان،29-گرایش به کوتاه کردن‌ ساعات آموزشی و تنوع آن،30-توجه به وضعیت‌ خاص خواهران در تنظیم ساعات آموزشی و اختصاص زمان‌های فعال روزانه به این امر،31- رعایت استانداردهای پرورشی و آموزشی در فضاهای‌ متناسب با وضعیت خواهران و 32-توجه به ویژگی‌ زنان در ارتباطات استاد و شاگرد و مدیریت."

صفحه: از 32 تا 39