Skip to main content
فهرست مقالات

یک سو نگری و یکسان نگری عرفان

نویسنده:

(6 صفحه - از 14 تا 19)

شعار عارفان یکسان دیدن همه‌ی مردم است و گویند:همه‌ی ادیان وحی و الهام یک خداست؛ و همه‌ی پیامبران پیام‌آورن یک حقیقت هستند و در تأیید نظر خود به نص: لا نفرق بین احد من رسله استناد می‌کنند. چنان‌که ابو سعید ابی‌الخیر گفت:تصوف دو چیز است:یک‌سو نگریستن و یکسان دیدن. و نیز گفت:به عدد هر ذره از موجودات راهی است به سوی حق.(اسرار التوحید،صص 89 و 023)پس راه وصول به حق بر هیچ کس بسته نیست؛لذا هیچ کس را حقیر نمی‌شمرند و همه را با حسن ظن می‌نگرند و می‌کوشند مردم را با تعالیم خود به دارا بودن سجایای اخلاقی شایسته و نیک و گذشت و تسامح ره‌نمون گردند.اینان برای رعایت حال مردم،رویاروی فرمان‌روایان قرار گرفته و با پند وا ندرز وادارشان ساخته‌اند تا از ظلم و تبعیض دست بردارند؛تا جایی که گفته‌اند:صدای خلق‌ صدای خداست؛و یا ابو سعید گفت:هر چه خلق را نشاید،خدای را نشاید؛و هر چه خدای را نشاید،خلق را نشاید. با این دیدگاه است که به«توحید اخص»یا«وحدت موجود در موجود»می‌رسند و یک سونگری‌ آنان حاصل این دیدگاه آن‌هاست.

خلاصه ماشینی:

"شعار عارفان یکسان دیدن همه‌ی مردم است و گویند:همه‌ی ادیان وحی و الهام یک خداست؛ و همه‌ی پیامبران پیام‌آورن یک حقیقت هستند و در تأیید نظر خود به نص:لا نفرق بین احد من رسله چنان‌که ابو سعید ابی‌الخیر گفت:تصوف دو چیز است:یک‌سو نگریستن و یکسان دیدن. و نیز گفت:به عدد هر ذره از موجودات راهی است به سوی حق. حسن ظن می‌نگرند و می‌کوشند مردم را با تعالیم خود به دارا بودن سجایای اخلاقی شایسته و نیک و با این دیدگاه است که به«توحید اخص»یا«وحدت موجود در موجود»می‌رسند و یک سونگری‌ انسان نهفته است-مهار کنند. ره‌نمون باشند؛لذا با این نظرگاه است که اگر این لحاظ است که همه را با حسن ظن‌ ناقص است و اگر نیکی و بدی از مردم در نظر نگری است و با این نظر خود را در مقابل‌ دارای دو وجه است:1-وجهی به سوی خود وحدت وجود به مفهوم آن است که‌ به این مفهوم است که از لحاظ اصالت‌ ظاهر و مظاهری است که اگر کثرتی نیز باشد از شیخ محمود شبستری مؤید این نظر است: جناب حضرت حق را«دویی»نیست‌ همراه و با همه چیز است بدون نزدیکی‌ است در تأیید این نکته که عارف با عنایتی که‌ از این دیدگاه است که راه وصول به حق‌ دین برای این است که مردم را با اخلاق انسانی‌ گفت:معرج مردان سر دار است... انسان کامل کسی است که بسیاری از عارفان است و از این حدیث که«من رآنی فقد کامل است و عارفان همواره می‌خواهند که‌ خویش آگاه است و با این آگاهی بر خویش‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.