Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی طرح تاریخ نقد ادبی در ایران

سخنران:

(10 صفحه - از 12 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : ادبی ، نقد ، نقد ادبی ، ادبیات ، تاریخ نقد ادبی در ایران ، ایران ، نیما ، تاریخ ، تاریخ نقد ادبی ایران ، سیاح

خلاصه ماشینی:

"اینان،متاثر از ادبیات عصر روشنگری اروپا دو وظیفه راهمزمان پیش می‌بردند: الف)نقد و بازنگری ادبیات کلاسیک ایران ب)طرح اصولی برای ایجاد آثار تازه برخورد با ادبیات گذشتۀ ایران،جزئی از برخورداینان با جنبه‌های فرهنی سیاسی جامعۀ ایرانی است؛و نتیجه آشنایی آنها با اندیشه‌ها و تفکراتی است که ازغرب می‌آمد. اولا نکتۀ اصلی اینکه آقای میر عابدینی گفتند کهپیدایش نقد ادبی در ایران حاصل پیدایش برخوردتجدد و سنت‌های حاکم بر جامعۀ آن روز ایران بوده،در حالی که طرح درست و دقیق مسئله این است که نقدادبی در ایران حاصل تفکر انتقادی بوده و خود تفکرانتقادی مولود تفکر عقلی و تفکر عقلی مولود تاثیرفرهنگ فلسفی در جامعۀ آن روز ایران بوده است. حالا سؤالی اینجا مطرح می‌شود،جناب میر عابدینیشما فکر می‌کنید فرضا نقدی که آقای دست غیب بر&%04508AMKG045G% سنگ صبور می‌نویسد و به قول معروف یک شخصیتعاصی ای بیمار جنسی را با شخصیت خود نویسندهمترادف می‌داند یا نقدهایی که بر شعرهای فروغ نوشتهمی‌شود-که حتی خیلی از خانواده‌ها هنوز که هنوز استفروغ را به عنوان یک چهرۀ منفی می‌شناسند،من فکرمی‌کنم که اینها از تاثیرات نقدهای شفاهی و کتبیاست که ادبیات ما دامنگیرش است-یا نقدهایی که تاالآن بر آثار نویسندگانی مثل هدایت و چوبک نوشته‌اند،نقد به معنی واقعی آن بوده یا تخریب شخصیتنویسنده بوده است؟ محمود فتوحی:موضوعاتی که در اینجا مابدان‌ها می‌پردازیم همان طور که از عنوان مباحث همبرمی‌آید نقد ادبی در ایران است. یکی نقدی است که براساس نظریه است ونظریه‌پردازی می‌شود و معمولا در کتاب‌های مستقل ومقالات مستقلی هست،ولی نکته دوم که کار دشوارتریبرای یک مورخ نقد ادبی است،نظریه‌ای است که بهوسیلۀ یک نویسنده مشخص داده نمی‌شود ولی عملا درکارش پیاده می‌شود،یعنی ما می‌بینیم که نویسنده‌ای بانویسندۀ قبلی‌اش از نظر برخورد شکلی یا مسائلی کهمی‌گوید تفاوت‌هایی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)