Skip to main content
فهرست مقالات

انضباط اقتصادی و الگوی مصرفی خانواده

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : بسیج، انضباط اقتصادی و الگوی مصرفی، الگوی مصرف، نگرش، نگرش افراد بسیجی و عادی، سن، عضویت، عادی، نسبت به الگوی مصرف، افراد عادی

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 3: رابطه بین عضویت افراد در بسیج با میزان برخورداری از وسایل رفاهی زندگی وسایل عضویت در رفاهی بسیج عضویت دارد عضویت ندارد FOJ فراوانی درصد فراوانی درصد وسایل معمولی وسایل غیر ضروری وسایل تجملی FIO 55 52 9 116 47 45 8 100 52 45 17 114 50 37 13 100 107 97 26 230 ـ در رابطه با برخورداری از وسایل رفاهی در منزل، کلیه افراد برحسب سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، بسیجی یا عادی بودن، دارای وسایل معمولی و ضروری در منزلشان هستند. ـ در رابطه با فرضیه سوم (بین متغیرهای مستقل، سن، جنس، سطح تحصیلات، عضویت در بسیج و وضعیت تأهل و برخورداری از وسایل رفاهی در زندگیشان رابطه وجود دارد) بین افراد در سنین مختلف، افراد عضو بسیج و عادی و بین افراد مجرد و متأهل، پراکندگی کمتری دیده می‌شود و اکثریت افراد مورد مطالعه از وسایل معمولی و غیر ضروری در منازلشان استفاده کرده و تعداد کمی از این اشخاص، از وسایل تجملی استفاده می‌کنند. ـ در رابطه با فرضیه چهارم (بین متغیرهای مستقل، سن، جنس، سطح تحصیلات، عضویت در بسیج و وضعیت تأهل و نوع نگرش آنها نسبت به الگوی مصرف در زندگیشان رابطه وجود دارد) نتایج زیر به دست آمد:  بین افراد در سنین مختلف و بین اشخاص مجرد و متأهل در رابطه با نوع نگرش ایشان نسبت به الگوی مصرف در زندگی، پراکندگی کمتری دیده می‌شود، یعنی اکثریت افراد بر حسب سن و جنس، نگرش تا حدودی مثبت، نسبت به الگوی مصرف در زندگی دارند.  بین جنس افراد و نوع نگرش آنها نسبت به الگوی مصرف در زندگی رابطه وجود دارد و این فرضیه در سطح 2 درصد خطا تأیید می‌گردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.