Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ی برتری جانبی مغز کودکان عقب مانده ی ذهنی با کودکان عادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 77 تا 85)

کلیدواژه ها :

عقب‌ماندگی ذهنی ،رشد روانی ،حرکتی ،برتری جانبی مغز ،دلاکاتو

کلید واژه های ماشینی : مقایسه‌ی برتری جانبی مغز کودکان، کودکان، برتری جانبی، مغز کودکان عقب‌مانده‌ی ذهنی، مغز، کودکان عقب‌مانده‌ی ذهنی، برتری جانبی کارکردی مغز، کودکان عادی، عوامل کارکردی نشان‌دهنده‌ی برتری، نشان‌دهنده‌ی برتری جانبی مغز

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی برخی عوامل کارکردی نشان‌دهنده‌ی برتری جانبی مغز در دو گروه کودکان سالم و عقب مانده‌ی ذهنی با سن عقلی یکسان بوده است.روش: با بهره‌گیری از جدول ارزیابی رشد عصبی – مغزی دلاکاتو، عوامل کارکردی نشان‌دهنده‌ی برتری جانبی، شامل برتری جانبی بینایی، شنوایی، حرکات دست و حرکات پا در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنی‌های پژوهش را 30 نفر کودک عقب‌مانده‌ی ذهنی مشغول به آموزش در 3 مرکز آموزش و پرورش کودکان استثنایی شهرستان سبزوار با سن عقلی 72-60 ماه و 60 کودک عادی دوره‌ی آمادگی هشت مهدکودک وابسته به بهزیستی این شهرستان با سن عقلی یکسان، تشکیل دادند. تحلیل داده‌ها به‌کمک روش‌های آمار توصیفی، آزمون آماری خی‌دو و آزمون دقیق فیشر انجام شد.یافته‌‌ها: این بررسی تفاوت معنی‌داری در عوامل نشان‌دهنده‌ی برتری جانبی کارکردی مغز میان دو گروه کودکان یادشده نشان داد. نتیجه: برتری جانبی کارکردی مغز در کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی دارای روند متفاوتی می باشد.

خلاصه ماشینی:

"تزوریو24، کری‌ولو25، ملت26 و نکانگا27 (1998) برتری جانبی گوش را هنگام گوش کردن به داستان با بهره‌گیری از PET مورد بررسی قرار دادند و 1- Dax 2- Broca 3- Joynt 4- tachistoscope5- Positron Emission Tomography6- Wada 7- functinal MRI 8- Allen 9- Gadian 10- Hertz 11- Kelly12- Basser 13- Lenneberg 14- grasp reflex 15- Tan 16- Ors 17- Kurkcuoglu 18- Kutlu 19- postural 20- Day 21- Macneilage 22- functional brain asymmetry23- Chiron 24- Tzourio25- Crivello 26- Mellet27- Nkanga دریافتند که در رابطه با زبان و کارکردهای شناختی مانند فرایند درک بینایی فضایی یک برتری دوسویه وجود دارد. در پژوهشی که بر روی این گروه از کودکان انجام شده، با بهره‌گیری از روش شنود دو گوشی، اختصاصی شدن نیمکره‌ای مغز را در این کودکان بررسی و با کودکان سالم مقایسه نموده و دریافته‌اند که برتری گوش راست در کودکان عقب‌مانده ذهنی کمتر از گروه عادی بوده است (پایپ6 و بیل7، 1983). در میان کودکان عقب‌مانده‌ی 1- Solodkin 2- Hlustik 3- Noll 4- Small5- Holand 6- Pipe 7- Beale 8- Smith 9- Cash 10- Barr 11- Putney 12- Lucas 13- Rosenstein 14- Bigler 15- Paquette 16- Tosonic 17- Lassonde 18- Peretez ذهنی، کودکانی که دارای مشکلات بدنی مشخص شامل فلج مغزی، ناهنجاری های حرکتی در اندام‌ها، مشکلات بینایی، شنوایی یا گفتاری بودند، و هم‌چنین کودکانی که سن تقویمی آنها بیشتر از ده سال و شش ماه بود و یا برپایه‌ی آزمون هوشی ریون رنگی، سن عقلی آنها کمتر از 60 ماه یا بیش از 72 ماه بود از بررسی حذف شدند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.