Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه کارایی و اثربخشی شناخت درمانی بک با شناخت درمانی تیزدل در درمان افسرده خویی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (14 صفحه - از 150 تا 163)

کلیدواژه ها :

افسرده‌خویی ،شناخت‌درمانی بک ،شناخت‌درمانی تیزدل

کلید واژه های ماشینی : درمان، شناخت‌درمانی تیزدل در درمان افسرده‌خویی، شناخت‌درمانی بک و شناخت‌درمانی تیزدل، افسردگی، شناخت‌درمانی تیزدل، شناخت‌درمانی، شناخت‌درمانی بک، شناخت‌درمانی بک با شناخت‌درمانی تیزدل، درمانی تیزدل، شناخت

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه کارایی و اثربخشی شناخت‌درمانی بک با شناخت‌درمانی تیزدل در درمان افسرده‌خویی بود.مواد و روش‌کار: بدین منظور شش آزمودنی (دو مرد و چهار زن) به شیوه‌ی نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده و به‌تصادف در دو گروه جای داده شدند و هر گروه با یکی از دو روش یادشده تحت درمان قرار گرفتند. بررسی حاضر به روش طرح آزمایشی تک‌موردی و از نوع خط پایه‌ی چندگانه انجام شد. آزمودنی‌ها درمرحله‌ی پیش از درمان ( خط پایه) و در طی جلسه‌های چهارم و هشتم و پس از درمان (جلسه دوازدهم) و مرحله‌ی پیگیری (دو ماه پس از درمان) پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس را تکمیل کردند. هم‌چنین در مرحله‌ی پیش از درمان (خط پایه) و پس از درمان (جلسه دوازدهم) مقیاس نگرش های ناکارآمد و مقیاس کنترل درونی- بیرونی توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر دو روش درمان (شناخت‌درمانی بک و شناخت‌درمانی تیزدل) در کاهش علایم افسرده‌خویی مؤثر بوده و این کارایی و اثربخشی در مورد روش دوم بارزتر بوده است.نتیجه‌گیری: شناخت‌درمانی تیزدل در درمان افسرده‌خویی، می‌تواند مؤثرتر از شناخت‌درمانی بک باشد.

خلاصه ماشینی:

"برای اجرای شناخت‌درمانی بک، برای آزمودنی اول دو هفته خط پایه تشکیل شد و در مرحله‌ی خط پایه 1- First 2- Spitzer 3- Gibbon 4- Williams 5- Segal 6- Tran7- Smith 8- Blackburn 9- Davidson 10- mindfulness- based cognitive therapy پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک (BDI)، مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS)، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد (DAS)، و مقیاس کنترل درونی- بیرونی توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید. نمرات پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد و مقیاس کنترل درونی- بیرونی در جدول 2 ارایه شده است: در ارتباط با نمرات افسردگی یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آزمودنی‌های الف، ب و ج که با شناخت‌درمانی تیزدل مورد درمان قرار گرفته بودند نسبت به آزمودنی‌های د، هـ و و به بهبودی کلی بیشتری دست یافتند (33/89% در برابر 33/55%). اینگرام1، هیس2 و اسکات3 (2000) برای ارزیابی کارایی درمان‌های روانشناختی شش متغیر وابسته را یادآور شده‌اند که هر کدام از آنها در ارتباط با پژوهش حاضر مورد بحث قرار خواهند گرفت: 1- اندازه تغییر4 (میزان کاهش در علایمی که آماج اصلی درمان به‌شمار می‌روند): لام5 (1998) بر این باور است که نگرش‌های ناکارآمد مراجعان پیش‌بینی‌کننده‌ی مهمی در پاسخ به شناخت‌درمانی افسردگی به شمار می‌رود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.