Skip to main content
فهرست مقالات

لایب نیتز و فلسفه او

نویسنده:

(7 صفحه - از 27 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : لایب‌نیتز، موناد، جوهر، جهان، گزاره، مونادها، مکان، خدا، بهترین جهان ممکن، پدیدار

خلاصه ماشینی:

"اصلی دیگر (اصل سوم) نیز در آثار آغازین لایب نیتز اعتباری مساوی با آن دواصل یافته است: 3- اصل محمول نهفته در موضوع: این اصل به شیوه‌های گوناگون بیان شده است، در مثل می‌گوییم «زمانی که گزاره ما گزاره «این همانی» نیست یعنی زمانی که محمول به طور صریح در موضوع نیست، باید به قوه در آن موجود باشد... مفهوم «جهان ممکن» را نخستین بار لایب نیتز وارد حوزه فلسفه کرد و این مفهوم او را قادر ساخت که شهودهایی را درباره ضرورت و امکان قاعده بندی کند که برای براهین دکارت و اسپینوزا بنیادی ا ز آب درآمده بودند، اما هیچ یک از این دو فیلسوف به طور کامل آنها را روشن نساخته بودند. زمانی که ما دارای بسیاری از «فردها» ی ساده‌ایم، می‌پرسیم آنها را چه عاملی به‌هم می‌پیوندد و چه چیز ما را قادر می‌سازد از ارگانیسمی «یکتا» سخن گوییم؟ به‌نظر می‌رسد که مشکل اصلی که محرک لایب نیتز است، یعنی مشکل بیان علت وجود به فعل جوهرهای فرد در جهان ما، با او باقی می‌ماند. اصل دیگر لایب نیتز ضامن این موضوع است: 6- اصل هماهنگی پیشین بنیاد: هر مونادی نظرگاهی ویژه خود به جهان دارد که با کلیت ادراک‌هایش تعریف و محدود می‌شود و چون ادراک‌های ما هماهنگ با یکدیگر می‌بالند پس ادراک‌های مرا می‌توان به عنوان باز نمایش‌های دانستگی‌ام از نظمی واقعی و مشخص دانست."

صفحه: از 27 تا 33