Skip to main content
فهرست مقالات

گزارشی از نشست موضوع شناسی جرایم اینترنتی

(4 صفحه - از 70 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : نشست موضوع‌شناسی جرایم اینترنتی ، جرایم ، جرایم اینترنتی ، مجموعه نشست‌های موضوع‌شناسی پژوهشکده فقه ، فقه ، موضوع‌شناسی پژوهشکده فقه و حقوق ، اطلاعات ، موضوع‌شناسی جرایم اینترنتی پرداخت ، اسلامی ، حقوق

خلاصه ماشینی:

"دخالت نکردن حوزه‌های علمیه در تقنین قوانین و مقرراتی که برای مسائل و موضوعات نوپیدایی چون: باروریهای پزشکی، مرگ مغزی، کنترل جمعیت، تجارت الکترونیک، جرایم اینترنتی و شبیه سازی وضع می‌شوند، خواه به دلیل روشن نبودن ابعاد مختلف موضوع در نزد فقهاء باشد و خواه به دلیل عدم مراجعه دستگاه قانون‌گذاری کشور در این گونه موارد به کارشناسان حوزوی، در عمل به دنیوی شدن نظام قانون‌گذاری یا در خوشبینانه‌ترین تعبیر به ایجاد دوگانگی در نظام تقنیتی ختم می‌شود؛ به این صورت که پاره‌ای قوانین صرفا با بهره‌گیری از منابع فقهی و بدون توجه به نیازهای زمان تدوین می‌شوند و پاره‌ای دیگر صرفا با بهره‌گیری از منابع حقوقی عرفی و بدون توجه به مبانی فقهی شکل می‌گیرند. پژوهشکده فقه و حقوق مباحث موضوع‌شناسانه را در دستور کار خود قرار داده و ضمن اختصاص یک گروه پژوهشی ویژه به این گونه مباحث، طرح‌های مختلفی را در این زمینه به انجام رسانده یا در دست انجام دارد که از آن جمله می‌توان به طرح‌های تحقیقاتی: مرگ مغزی، باروری‌های پزشکی، کنترل جمعیت، تجارت الکترونیک، مشکلات نظری قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی و شبیه‌سازی اشاره کرد». چهارمین سخنران نشست جرایم اینترنتی آقای امیر دولت‌شاهی بود که ابتدا به موضوع ضرورت فرهنگ‌سازی برای مقابله با جرایم اینترنتی پرداخت و در ادامه به بررسی مباحثی چند که در زمینه دادرسی جرایم رایانه‌ای مطرح هستند، پرداخت و اظهار داشت:«جرایم رایانه‌ای یا جرایم مجازی علاوه بر اینکه از نظر ماهیت، عنصر مادی و ابعاد ضرر با جرایم معمولی متفاوتاند، از نظر شیوه دادرسی نیز با این جرایم تفاوت دارند؛ چرا که در جرایم رایانه‌ای شناسایی محل ارتکاب جرم به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، در رسیدگی به این گونه جرایم، در خصوص صلاحیت محلی دادگاه‌ها دچار مشکل اساسی می‌شوند."

صفحه: از 70 تا 73