Skip to main content
فهرست مقالات

مدارج الافهام

مصحح:

(29 صفحه - از 67 تا 95)

کلید واژه های ماشینی : مزاج، طبقه، امتزاج، مرتبه مزاج کمال امتزاج حیوانی، معنی، طایفه، کمال، قرآن، مزاج تمام امتزاج، وجه

خلاصه ماشینی:

"پیشترک همانا دانسته باشی که طبقات رموز به حسب بلندی‌ سخن در خفا می‌افزاید،و چون بنای اصل سخن در آیهء کریمه از مرتبهء نباتی کرده و درجات غذایی آن و خصوصیات آن معانی در این طبقه و تطبیق وجود مناسبات هر یک نوع خفائی پذیرفته تا آنها روشن نگردد پای فهم و تدبر طالب بر مستقر اطمینان متمکن نتواند شد،و ذهن او از تردد و تزلزل خلاص نیابد،حال آنکه دو نوع غذا که‌ مزاج ظاهر بنیهء انسانی بدان تقوم می‌پذیرد،یکی نباتی است و معلوم شده باشد که او را در آن‌ باب رتبت تقدمی هست که مزاج تا بکمال قوت نمی‌باشد،از آنجا تجاوز نمی‌تواند کرد و اگر می‌نماید به انحراف مفضی می‌گردد. چنانچه در مرتبهء نبات که اولا قوت غاذیه جذب جماد کرده و صورت مثلی نبات را تولید نموده در او پوشانید،و دوم قوت نامیه که هر حبی از نبات که در زمین قابلیت مخفی‌ گشت البته بروز نمود،و صورت امثال خود بر مجالی اظهار متولد گردانید،و لیکن چون در این‌ مرتبه شجرهء حب-که هر تولید و تولدی که هست اثر حرکت او است-تمام بروز ننموده-چنانچه‌ مکررا معلوم شده باشد-هر آینه صورت مثلیت در آبوین ظاهر نگشته،در این مرتبه و صورت‌ مزاوجت و مناکحت مخفی مانده و از اینجاست که دور باش حرمت پیرامون قدر او نگشته،از آنرو که نبات است لا حقیقة و لا زعما و توهما مگر در صورتی معین جهت خاصیت و اثر آن عین."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.