مدل هدانیک تعیین قیمت مسکن در مناطق شهری ایران - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

مدل هدانیک تعیین قیمت مسکن در مناطق شهری ایران

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 109 تا 128)

کلیدواژه ها :

مسکن ،مناطق شهری ،قیمت مسکن ،مدل هدانیک

کلید واژه های ماشینی : مدل هدانیک تعیین قیمت مسکن ، مسکن ، قیمت مسکن ، قیمت ، قیمت مسکن در مناطق شهری ، مدل ، واحد مسکونی ، برآورد تابع هدانیک قیمت مسکن ، برآورد ، برآورد مدل هدانیک قیمت مسکن

تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری از اهمیت زیادی برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران برخوردار است.این برآورد به‌ویژه اگر بتواند سهم عوامل تأثیرگذار در ارزش‌ را به خوبی منعکس نماید می‌تواند در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در بسیاری از سیاستهای‌ شهری و منطقه‌ای مورد استفاده و کاربرد قرار گیرد.ناهمگنی مسکن و تأثیرپذیری قیمت‌ آن از خصوصیات و ویژگیهایش سبب شده است که از چند دهه گذشته استفاده از تابع‌ هدانیک برای برآورد قیمت مسکن رایج شود.در این مقاله با بهره‌گیری از فرمهای خطی، نیمه لگاریتمی،لگاریتمی دوبل و مدل کاکس-باکس،تأثیر هرکدام از ویژگیهای مختلف‌ واحد مسکونی بر قیمت آن با استفاده از تابع هدانیک مورد بررسی قرار گرفته و قیمتهای‌ ضمنی هر ویژگی محاسبه شده است.نتایج تجربی نشان داد که اسکلت فلزی بودن بنا،سیستم حرارت مرکزی،بتون‌آرمه‌ای بودن اسکلت،داشتن کولر و لوله‌کشی گاز در واحد مسکونی،عوامل مهم تعیین‌کننده قیمت مسکن هستند.داده‌های این مطالعه از پرسشنامه‌های هزینه و درآمد 02321 خانوار نمونه شهری کشور که توسط مرکز آمار ایران‌ در سال 9731 جمع‌آوری شده،استخراج شده است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله با بهره‌گیری از فرمهای خطی، نیمه لگاریتمی،لگاریتمی دوبل و مدل کاکس-باکس،تأثیر هرکدام از ویژگیهای مختلف‌ واحد مسکونی بر قیمت آن با استفاده از تابع هدانیک مورد بررسی قرار گرفته و قیمتهای‌ ضمنی هر ویژگی محاسبه شده است. در فرم لگاریتمی دوبل که همه متغیرها به‌جز متغییرهای مستقل‌ دارای دو ارزش صفر و یک،شکل لگاریتمی به خود می‌گیرند،با مشتق‌گیری از متغیر وابسته نسبت به ویژگی‌ i ام کششی قیمتی مسکن نسبت به آن ویژگی به دست می‌آید: (01)(به تصویر صفحه مراجعه شود) با استفاده از رابطه(01)میانگین قیمت نهایی ضمنی هرکدام از ویژگیهای واحد مسکونی به شکل زیر به دست می‌آید: (11)(به تصویر صفحه مراجعه شود) داده‌ها داده‌های مورد استفاده در این مقاله مربوط به 02321 خانوار نمونه شهری ایران با جمعیتی برابر 78655 نفر در طول سال 9731 است. نتایج حاصل از برازش اجاره‌ پرداختی(برآورد اجاره)در گروه مستأجرین(مالکین)به عنوان متغیر وابسته نسبت به‌ متغیرهای مربوط به واحد مسکونی به عنوان متغیرهای مستقل با استفاده از چهار مدل‌ خطی،نیمه لگاریتمی،باکس-کاکس و لگاریتمی دوبل برای مالکین و مستأجرین به‌ صورت مجزا در جداول 1 تا 4 خلاصه شده است. جدول شماره 1-رگرسیون هدانیک قیمت برای واحدهای مسکونی ملکی در بازار مسکن شهری ایران (مدل‌های لگاریتمی) (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضرایب فاقد ستاره در سطح 1%معنی‌دار هستند. جدول شماره 2-رگرسیون هدانیک قیمت برای واحدهای مسکونی ملکی در بازار مسکن شهری ایران (مدل‌های خطی و کاکس-باکس) (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضرایب فاقد ستاره در سطح ا%معنی‌دار هستند. جدول شماره 4-رگرسیون هدانیک قیمت برای واحدهای مسکونی استیجاری در بازار مسکن شهری‌ ایران(مدل‌های خطی و کاکس-باکس) (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضرایب فاقد ستاره در سطح 1%معنی‌دار هستند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.