Skip to main content
فهرست مقالات

رودولف اتو و کتاب مفهوم امر قدسی

نویسنده:

(4 صفحه - از 23 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : اتو و کتاب مفهوم امر ، دین ، کتاب مفهوم امر قدسی ، کتاب ، امر قدسی ، انگلیسی ، مسیح ، عقل ، عقل ، رودولف اتو

خلاصه ماشینی:

"کتاب"مفهوم امر قدسی"از نوزده فصل اصلیتشکیل یافته است که عناوین فصلها را در اینجامی‌آوریم: مقدمه 1-عقلانی و غیر عقلانی 2-الوهیت و امر قدسی 3-عناصر موجود در امر قدسی(احساس مخلوقانه) 4-امر رازآلود هیبتناک تحلیل ماهیت هیبت عنصر هیبتناکی عنصر غلبه‌ناپذیری(عظمت) عنصر قدرت یا بیواسطگی تحلیل ماهیت راز بکلی دیگر عنصر جذبه 5-تمثیل‌ها و احساسات آمیخته با آنها اقنون تداعی احساسات شاکله‌سازی 6-قدسی بمنزلۀ یک مقولۀ ارزشی گناه و کفاره 7-شیوه‌های تجلی امر قدسی شیوه‌های مستقیم شیوه‌های غیر مستقیم شیوه‌های تجلی امر قدسی در هنر 8-امر قدسی در عهد قدیم 9-امر قدسی در عهد جدید 10-امر قدسی در اندیشۀ لوتر 11-دو فرآیند تکامل 12-امر قدسی بمنزلۀ یک مقولۀ پیشینی(بخشاول) 13-نخستین تجلیات امر قدسی 14-مراحل خام و ابتدایی(دین) 15-امر قدسی بمنزلۀ یک مقولۀ پیشینی(بخشدوم) 16-تجلیات امر قدسی و قوه غیب‌شناسی 17-تأله و غیب‌شناسی در مسیحیت اولیه 18-تأله در مسیحیت امروزی 19-تاریخ و مقولۀ پیشینی در دین:خلاصۀ مطالبو نتیجه‌گیری پس از این نوزده فصل یاد شده ضمیمه‌ای ازمترجم انگلیسی آمده است که"تجلی امر قدسی درمتون زبان انگلیسی"نام دارد و افزودۀ مترجم است که بهکتاب پیوست شده است و در پایان نیز فهرست اسامی واصطلاحات و معانی بکار رفته در متن آورده شده است. اتو برای تأیید نظریه‌اشدر مورد منشاء دین و دینگرایی آدمی که یک تئوریاستعلایی )latnednecsnarT( است از اشعار و سخنانکسانی مثل شیلر،گوته،شلایر،ماخر و عاطفه‌گرایان ومکتب رمانتیسم مطالب و شواهدی نقل می‌کند و درپایان این فصل می‌گوید گرایش به نومنیوس یا امرقدسی،فطری و ذاتی بشر است و موهبتی درونی وباطنی است که به او عطا شده و می‌تواند بدان وسیله بهاحساس و شهود مستقیم امر قدسی نایل آید بی‌تعلیمغیر و بی‌دد علوم و فلسفه."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.