Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده:

(16 صفحه - از 15 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز ، غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران ، دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ، ورزشکار ، مقایسه عزت‌نفس دانشجویان ورزشکار ، ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه ، عزت‌نفس ، دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ، عزت‌نفس دانشجویان ، اسمیت

خلاصه ماشینی:

"در مجموع یافته‌های این تحقیق نشان داد که بین فعالیت‌های ورزشی و عزت نفس دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد که این امر می‌تواند مورد توجه مربیان،ورزشکار،مسئولین و دست‌اندرکاران ورزش دانشگاه قرار گرفته،از فعالیت‌های ورزشی به عنوان یک عامل سازنده جهت ارتقاء عزت نفس دانشجویان استفاده شود. نتایج تحقیقی که توسط تیلور2در سال 1996 بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران دانشگاهی در رابطه با عزت نفس انجام شد،نشان داد که شرکت در فعالیت‌های ورزشی دانشگاه،یکی از چندین تجربه‌های دانشگاهی است که باعث افزایش عزت نفس می‌شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5،نشان داد که بین عزت نفس دانشجویان مورد مطالعه و وضعیت اشتغال،تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین یافته‌های تحقیق،نشان داد که بین عزت نفس و سن در جامعه آماری مورد نظر، رابطه معنی‌داری وجود ندارد(جدول 1). (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 7،حاکی از آن است که بین عزت نفس دانشجویان رشته تربیت بدنی و سایر رشته‌ها،تفاوت معنی‌داری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 8،نشان داد که تفاوتمعنی‌داری بین عزت نفس و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری نتیجه تحلیل آماری یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین دانشجویان ورزشکار رشته‌های انفرادی و اجتماعی در زمینه عزت نفس،تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در رابطه با مقایسه عزت نفس و وضعیت سکونت دانشجویان،نتایج تحقیق نشان داد که بین عزت نفس دانشجویان ساکن خوابگاه و دانشجویان غیر خوابگاهی،تفاوت معنی‌داری وجود ندارد،هر چند که نتایج عز نفس دانشجویان ساکن خوابگاه کمی بالاتر از دانشجویان غیر خوابگاهی نشان داده شد که البته این امر می‌تواند به فرصتهای بیشتر دانشجویان در خوابگاه جهت آشنایی و دوست‌یابی تفسیر گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.