Skip to main content
فهرست مقالات

اریب انتخاب نمونه در مدل های سطح زندگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (34 صفحه - از 81 تا 114)

کلیدواژه ها :

دستگاه معادلات لوجیت ،الگوی سطح زندگی خانوارها ،اریب انتخاب نمونه

کلید واژه های ماشینی : خانوار، اریب انتخاب نمونه، سطح زندگی خانوارها، مدل، سرپرست خانوار، برآورد مدل سطح زندگی خانوارها، برآورد، مشاغل، فقر، برآورد سطح زندگی خانوارهای

مطالعه عوامل مؤثر بر سطح زندگی خانوارها از دیدگاه کمک‌رسانی به خانوارهای فقیر، مهم است.درواقع از این طریق می‌توان اولا خانوارهای فقیر را به صورتی غیر مستقیم شناسایی نمود و ثانیا کمکها را به صورت هدفمند در راستای رفع عوامل فقر هدایت کرد.با این حال بسیاری از مطالعات در زمینه اندازه‌گیری سطح زندگی خانوارها در گروههای طبقه‌بندی شده، از مشکل اریب انتخاب نمونه رنج می‌برند.اریب انتخاب نمونه، اگر چه موضوعی منحصر به مطالعات سطح زندگی نیست و در مدلهایی که مشاهدات انتخاب کننده هستند نیز کاربرد دارند، درواقع، نوعی خطای آماری است که باعث بی‌اعتباری نتایج حاصل از نمونه و عدم قابلیت تسری آنها به جامعه می‌شود و حتی در یک مدل رگرسیونی، اریب ضرایب را فرهم می‌آورد.هدف اصلی این مقاله بررسی و معرفی اریب انتخاب نمونه و نتایج حاصل از آن و همچنین ارائه روشی برای رفع این مشکل در مدلهای پیمایشی می‌باشد و از این رو یک مدل قطعی با داده‌های بودجه خانوارهای روستایی در سال 137، با تأکید بر رفع اریب انتخاب در نمونه، است.

خلاصه ماشینی:

"برای تصریح مدلی برای توضیح نحوه انتخاب شغل توسط سرپرست خانوار، به دلیل عدم ترتیبی بودن انتخابها از یک دستگاه معادلات لوجیت استفاده می‌شود که متغیر وابسته یعنی Y، بصورت زیر معرفی می‌شود:سرپرست خانوار بیکار است 0سرپرست خانوار کشاورز است 1سرپرست خانوار در استخدام است 2سرپرست خانوار دارای مشاغل آزاد است 3بدین ترتیب متغیرهای توضیحی این مدل باید بتواند نحوه انتخاب گروه شغلی سرپرست خانوار را تبیین نمایند. از این رو با استفاده از برآوردهای مدل لوجیت فوق و براساس روش دو مرحله‌ای هکمن جملات اریب انتخاب را، برای هر سه گروه فوق مورد محاسبه قرار می‌دهیم و در مدل توضیح دهنده سطح زندگی نیز بکار خواهیم برد. ضریب جمله اریب انتخاب یعنی‌ sel فقط در مورد خانوارهایی معنی‌دار است که سرپرست آنها به صورت مستقل به مشاغل آزاد پرداخته‌اند که اگر بدون توجه به این مسئله، مدل سطح زندگی در این گروه از افراد مورد بررسی قرار گیرند، برآوردهای انجام شده دارای اریب و ناسازگار بوده و نتایج قابل نتیجه‌گیری نیز متقن و صحیح نیست. با توجهبه آنکه در این مقاله سعی شده تا، عوامل مؤثر بر سطح زندگی خانوارها در گروههای مختلف شغلی مورد بررسی قرار گیرد، احتمال وجود ویژگی خودانتخابی نیز وجود داشته است، به همین لحاظ تلاش شد تا موضوع مورد اشاره به نحو مطلوبی با استفاده از روشهای موجود مرتفع شود. پس از مشخص شدن عوامل مؤثر بر انتخاب گروه شغلی، جمله اریب انتخاب نمونه‌ با استفاده از روشی که همکن بیان نموده محاسبه شده و این ضریب در مدل رگرسیونی سطح زندگی نیز مورد استفاده قرار گرفته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.