Skip to main content
فهرست مقالات

چالشهای حسابرسی صورتهای مال تلفیقی

نویسنده:

(8 صفحه - از 34 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : حسابرس ، حساب‌رسی صورتهای مالی تلفیقی ، صورتهای مالی تلفیقی ، چالشهای حساب‌رسی صورتهای مالی تلفیقی ، حساب‌رسی ، حسابرس اصلی ، صورتهای مالی تلفیقی گروه ، گزارش حساب‌رسی صورتهای مالی تلفیقی ، کار حساب‌رسی صورتهای مالی تلفیقی ، اجرای حساب‌رسی صورتهای مالی تلفیقی

خلاصه ماشینی:

"طبق بخش 60 استانداردهای حسابرسی،در مواردی حسابرس‌ اصلی در اجرای وظیفه گزارشگری خود نسبت به صورتهای مالی‌ واحد مورد رسیدگی،از خدمات حسابرس دیگری استفاده می‌کند که مسئولیت ارائه گزارش نسبت به گزارشهای مالی جزء یا اجزایی‌ از واحد مورد رسیدگی را به عهده دارد که جزئی از صورتهای مالی‌ واحد مورد رسیدگی حسابرس اصلی است،باید آثار این‌گونه‌ خدمات را بر حسابرسی صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی،تعیین‌ کند(بند 2)و در هنگام پذیرش کار،باید کفایت میزان مشارکت خود را ارزیابی کند تا مشخص شود که آیا می‌تواند به عنوان حسابرس‌ اصلی ایفای وظیفه کند یا خیر(بند 6)و هنگام برنامه‌ریزی استفاده‌ از خدمات حسابرس دیگر،باید صلاحیت حرفه‌ای حسابرس دیگر را برای انجام ماموریت موردنظر،ارزیابی کند(بند 7). برای نمونه درج‌بند توضیحی به شرح زیر قبل از بند اظهار نظر و یا بعد از آن در گزارش حسابرس اصلی صحیح نیست: «صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن توسط حسابرسان مستقل دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و گزارش‌ حسابرسی آنها صادر و ارائه شده و گزارش این موسسه صرفا مربوط به صورتهای مالی تلفیقی گروه... موارد درخور توجه درباره نحوه اجرای‌ حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی حسابرس اصلی جهت ارزیابی کفایت میزان مشارکت خود،باید اهمیت آن بخش از صورتهای مالی را که خود حسابرسی می‌کند مورد توجه قرار دهد و در خصوص آن بخش از اجزای صورتهای مالی که‌ به وسیله حسابرس دیگر حسابرسی می‌شود،ماهیت فعالیت،خطر وجود تحریفی با اهمیت و روشهای اضافی لازم را در نظر داشته باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.