Skip to main content
فهرست مقالات

راهنمای استفاده

کلید واژه های ماشینی : نقش پدیدآورندگان و عرضه اطلاعات ، نحوه عرضه و چینش اطلاعات ، راهنمای استفاده ، اطلاعات کتاب‌شناختی ، اطلاعات بیش‌تر به خوانندگان ، ذیل عنوان پدیدآورندگان ، فهرستواره ، عنوان پدیدآورندگان مورد توجه ، دست‌نامه ذیل خدمت محققان ، مشخصات کتاب‌شناختی

خلاصه ماشینی:

"راهنمای استفاده با توجه به گستردگی و تنوع آثار علوم و معارف قرآنی،از یک طرف‌ و نوآوری نحوه عرضه و چینش اطلاعات از سوی دیگر،دست‌نامه ذیل‌ خدمت محققان و پژوهشگران عرضه می‌شود تا بدون اتلاف وقت و با دقت و سرعت بتوانند از این مجموعه استفاده نمایند. جهت دقیق‌تر کردن نقش پدیدآورندگان‌ و عرضه اطلاعات بیشتر به خوانندگان،با دید جزئی‌تری به‌ پدیدآورندگان نگریسته شده است. نقش‌های مختلفی که ذیل عنوان پدیدآورندگان مورد توجه قرار گرفته است،عبارت‌اند از:نویسنده،مترجم،ناقد و توصیف‌کننده، مناظره‌کننده،مصاحبه‌شونده و... پس از اتمام این مشخصات،چنانچه منبعی دارای مقدمه یا ضمیمه‌ باشد،ذکر شده و در پایان،محل نگهداری منابع آمده است. مواردی که‌ محل نگهداری آن ثبت نشده یا با عنوان آرشیو آمده،به این معناست که‌ این منابع از کتابخانه‌های شخصی،نمایشگاه‌ها و مانند آن فیش‌برداری‌ شده و محل قابل مراجعه عموم،برای منبع،یافت نشده است. پس از اطلاعات کتابشناختی،در صورتی‌که اثر دارای شابک،کد دیویی و کنگره باشد ذکر می‌شود."

صفحه: از 8 تا 8