Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ناهنجاری های قامت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 110 تا 121)

کلیدواژه ها :

انتروپومتر ،ناهنجاری وضع قامت ،دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز

کلید واژه های ماشینی : میزان شیوع ناهنجاری‌های وضع قامت ، بررسی میزان شیوع ناهنجاری‌های وضع ، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ، دختران و پسران ، دانشجویان ، انحراف ، ستون فقرات ، میزان شیوع ، انحراف‌های وضع قامت ، ناهنجاری‌های وضع قامت

هدف از این پژوهش، بررسی میزان شیوع ناهنجاری‌های وضع قامت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بود.در این تحقیق 13 مورد ناهنجاری‌های وضع قامت در 181 دانشجوی پسر و 194 دانشجوی دختر مورد بررسی قرار گرفت.شدت ناهنجاری‌ها به سه دسته شدید، متوسط و طبیعی تقسیم گردید و برای وضعیت شدید یک امتیاز، وضعیت متوسط 3 امتیاز و وضعیت طبیعی، 5 امتیاز منظور شد.در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل نتایج آماری از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس استفاده گردید.به منظور مقایسه میزان ناهنجاری‌ها در دو گروه دختران و پسران، از آزمون مربع کای استفاده شد.نتایج حاصل، حاکی از آن است که آزمون‌شونده‌ها، به یک یا چند انحراف مبتلا می‌باشند.بر اساس آزمون مربع کای، نتایج در بیشتر وضعیت‌ها، حاکی از تفاوت معنی‌دار میزان شیوع ناهنجاری‌ها در دو گروه دختران و پسران دانشجو می‌باشد و در بیشتر موارد، ناهنجاری‌ها در دختران، بیشتر از پسران است.شایع‌ترین انحراف در دختران، با 2/73 درصد، مربوط به کف پای صاف و در پسران، با 7/56 درصد مربوط به پشت گود است.کمترین انحراف، در دختران با 2/6 درصد، مربوط به پشت گرد و در پسران، انحراف بالاتنه به عقب با 6/0 درصد است.در این تحقیق، از نمودار درجه‌بندی نیویورک جهت سنجش ناهنجاری‌های وضع قامت استفاده گردید.

خلاصه ماشینی:

"به دلیل نقش وضعیت درست قامت در سلامتی کلی و کارایی افراد و با توجه به این که انحرافات وضع قامت بر سلامتی افراد تأثیر بسیار دارد و باعث کاهش کارایی ارگان‌های حیاتی مانند دستگاه گردش خون و تنفس می‌گردند و این دستگاه‌ها را از کارکرد طبیعی خود باز می‌دارند و با عنایت به این که فرهنگ ورزش در جامعه ما رسوخ پیدا نکرده (*)استادیار بخش تربیت‌بدنیو یکی از عوامل اصلی انحرافات وضع قامت عدم فعالیت جسمانی است، تحقیق حاضر تحت عنوان«بررسی انحرافات وضع قامت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز»انجام گردید. با توجه به هدف پژوهش حاضر که درباره بررسی میزان شیوع انحراف‌های وضع قامت دانشجویان است، این پژوهش به توصیف و تشریح وضعیت بدنی جامعه مورد تحقیق پرداخته تا با توجه به یافته‌های به دست آمده و اهتمام به قابلیت اصلاح‌پذیری بسیاری از این ناهنجاری‌ها، ضرورت برنامه‌ریزی به منظور شناسایی، طبقه‌بندی، آموزش و اجرای برنامه‌های ویژه اصلاحی برای این قشر، در اولویت برنامه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها قرار گیرد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 2:درصد شیوع انحراف قفسه سینه در دختران و پسران دانشجودر این وضعیت، 7/1 درصد پسران، انحراف شدید؛8/27 درصد انحراف متوسط و 6/70 درصد وضعیت طبیعی را دارا می‌باشند. جدول 7:درصد شیوع پشت گود در دختران و پسران دانشجو(به تصویر صفحه مراجعه شود)در مجموع دختران و پسران، 7/10 درصد انحراف شدید؛7/52 درصد انحراف متوسط و 6/36 درصد وضعیت طبیعی دارند. با وجود این که شیوع انحراف شانه به یک‌طرف در دو گروه بالاست؛ولی در دختران بالاتر می‌باشد به طوری که از 180 نفر پسر، 4/4 درصد انحراف شدید؛3/38 درصد انحراف متوسط و 2/57 درصد دارای وضعیت طبیعی هستند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.