Skip to main content
فهرست مقالات

مدل هدانیک تعیین قیمت مسکن در مناطق شهری ایران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 91 تا 108)

کلید واژه های ماشینی : مدل هدانیک تعیین قیمت مسکن ، مسکن ، قیمت مسکن ، قیمت ، قیمت مسکن در مناطق شهری ، مدل ، برآورد مدل هدانیک قیمت مسکن ، واحد مسکونی ، برآورد ، برآورد تابع هدانیک قیمت

تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری از اهمیت زیادی برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران برخوردار است.این برآورد به‌ویژه اگر بتواند سهم عوامل تأثیرگذار در ارزش را به‌ خوبی منعکس نماید،می‌تواند در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در بسیاری از سیاست‌های شهری‌ و منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.ناهمگنی مسکن و تأثیرپذیری قیمت آن از خصوصیات و ویژگیهایش سبب شده تا از چند دهه گذشته استفاده از تابع هدانیک برای برآورد قیمت مسکن‌ رایج شود.در این مقاله با بهره‌گیری از فرم‌های خطی،نیمه لگاریتمی،لگاریتمی دوبل و مدل‌ کاکس-باکس تأثیر هرکدام از ویژگی‌های مختلف واحد مسکونی بر قیمت آن با استفاده از تابع‌ هدانیک مورد بررسی قرار گرفته و قیمتهای ضمنی هر ویژگی محاسبه شده است.داده‌های این‌ مطالعه از پرسشنامه‌های هزینه و درآمد 12320 خانوار نمونه شهری کشور که توسط مرکز آمار ایران در سال 1379 جمع‌آوری شده،استخراج شده است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله با بهره‌گیری از فرم‌های خطی،نیمه لگاریتمی،لگاریتمی دوبل و مدل‌ کاکس-باکس تأثیر هرکدام از ویژگی‌های مختلف واحد مسکونی بر قیمت آن با استفاده از تابع‌ هدانیک مورد بررسی قرار گرفته و قیمتهای ضمنی هر ویژگی محاسبه شده است. (01)(به تصویر صفحه مراجعه شود) با استفاده از رابطه(01)میانگین قیمت نهایی ضمنی هرکدام از ویژگی‌های واحد مسکونی‌ به شکل زیر بدست می‌آید: (11)(به تصویر صفحه مراجعه شود) 4-داده‌ها داده‌های مورد استفاده در این مقاله مربوط به 02321 خانوار نمونه شهری ایران با جمعیتی‌ برابر 78655 نفر در طول سال 9731 است. نتایج حاصل از برازش اجاره پرداختی(برآورد اجاره)در گروه مستأجرها(مالکان)به‌ عنوان متغیر وابسته نسبت به متغیرهای مربوط به واحد مسکونی به عنوان متغیرهای مستقل با استفاده از چهار مدل خطی،نیمه لگاریتمی،باکس-کاکس و لگاریتمی دوبل برای مالک و مستأجر بصورت مجزا در جدولهای شماره(4-1)خلاصه شده است. جدول(1)رگرسیون هدانیک قیمت برای واحدهای مسکونی ملکی در بازار مسکن شهری ایران(مدل لگاریتمی) (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضرایب فاقد ستاره در سطح 1%معنی‌دار هستند. جدول(2)رگرسیون هدانیک قیمت برای واحدهای مسکونی ملکی در بازار مسکن شهری‌ ایران(مدلهای خطی و کاکس-باکس) (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضرایب فاقد ستاره در سطح 1%معنی‌دار هستند. جدول(3)رگرسیون هدانیک قیمت برای واحدهای مسکونی ملکی در بازار مسکن شهری‌ ایران(مدل لگاریتمی) (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضرایب فاقد ستاره در سطح 1%معنی‌دار هستند. جدول(4):رگرسیون هدانیک قیمت برای واحدهای مسکونی ملکی در بازار مسکن‌ شهری ایران(مدلهای خطی و کاکس-باکس) (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضرایب فاقد ستاره در سطح 1%معنی‌دار هستند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.