معنویت، هویت و بهداشت روانی در گستره زندگی - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

معنویت، هویت و بهداشت روانی در گستره زندگی

نویسنده:

(28 صفحه - از 45 تا 72)

کلیدواژه ها :

هویت ،معنویت ،اختلال روان شناختی ،بهداشت روانی و مراحل رشدی

کلید واژه های ماشینی : معنویت ، بهداشت روانی ، هویت ، هویت و بهداشت روانی ، سلامت ، همگرایی ، سلامت روان ، همبستگی ، بهداشت روانی در گستره زندگی ، جوانی

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مردان و زنان 20 ـ 40 ساله شهر اردبیل، که فاقد اختلال روان شناختی و بالاتر از دیپلم هستند. برای انتخاب نمونه با حجم 200 نفر از شیوه نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. آزمودنی ها به مقیاس های «همگرایی لی»، «سبک هویت برزونسکی»، «سلامت روانی» (GHQ) و پرسشنامه معنوی روزانه پاسخ دادند. آزمون همبستگی پیرسن نشان داد که، بین معنویت و بهداشت روانی همبستگی وجود ندارد، اما بین انواع هویت و معنویت به ویژه هویت اطلاعاتی همبستگی معنادار وجود دارد(01/0P=). نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که 16% از واریانس بهداشت روانی توسط انواع هویت و همگرایی به ویژه همگرایی اجتماعی قابل پیش بینی است. همبستگی بین معنویت و هویت در جوانی و میانسالی معنادار است و معنویت به وسیله هویت و همگرایی بیرونی تا 25% قابل پیش بینی است.

خلاصه ماشینی:

"بر پایه تحلیل رگرسیون انجام شده میزان R برابر 80/0 است و نشان می‌دهد 64% از واریانس بوسیله متغیرهای وارد شده قابل تحلیل است و از بین این متغیرها همگرایی بیرونی (جهانی) با ضریب 75 /0 بیشترین نقش را دارد و هویت تعهد هم به صورت منفی برای پیش‌بینی همگرایی مؤثر است. جدول شماره (4): خلاصه اطلاعات تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی همگرایی از روی متغیرهای پیش بین مــدل بتــا T معناداری ثابت 98/14 00001/0 هویت اطلاعاتی 07/0 2/1 228/ هویت هنجاری 033/0 55/0 57/0 هویت سردرگمی 044/- 93/- 35/0 هویت تعهد 10/- 006/2- 04/0 همگرایی بین فردی 096/0 38/1 16/0 همگرایی بیرونی 75/0 38/12 00001/0 همگرایی درونی 039/0- 57/0- 56/0 از طرف دیگر در بررسی دو سوال مطروحه طبق نمرات بدست آمده هم میزان معنویت و هم میزان هویت در میانسالی بیشتر از دوره جوانی است اما نمرات مذکور نزدیک به‌هم است. آیا این یافته مؤید وجود ثبات در این دو سازه شخصیتی است؟ اگر چنین باشد پس لازم است نظریه‌پردازی یونگ و برخی نظریه‌هایتابع موقعیت در مورد خودیابی و تفرد در میانسالی که هر دو عامل هویت و معنویت را با خود به همراه دارد با تأمل بیشتری بررسی شود چرا که بنیادهای هستی‌شناسانه این دو متغییر ظاهرا با قدرت بیشتری در سنین پایین‌تر تعیین می‌شود. Cluster Lee,s convergent scale Berzonsky identity scale Goldberg,s general health questionnaire(GHQ) daily spiritual experience scale مریم علیجانی، «رابطة بین هویت دینی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه اسلامی»، مطالعات روان شناختی ش 1 و 2."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.