Skip to main content
فهرست مقالات

ESAP Curriculum Development in Iran: An Incoherent Educational Experience

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 17 تا 34)

دوره های آموزشی انگلیسی با اهداف ویژه دانشگاهی امروزه بخش قابل توجهی از آموزش انگلیسی در دانشگاههای ایران را تشکیل می دهد . چنین ادعا می شود که هدف اصلی این دوره ها پرکردن خلا بین توانایی خواندن انگلیسی عمومی دانشجویان و مهارت خواند متون واقعی مربوط به رشته های تخصصی می باشد . دراین مقاله با استناد به یافته های پژوهشی موجود و شواهد تجربی بحث می شود که برنامه ریزی دوره های آموزشی انگلیسی با اهداف ویژه دانشگاهی در ایران به طور هماهنگ و سازمان یافته انجام نگرفته است . به عبارت دیگر افراد و مراکز مسئول در طراحی و اجرای این دوره ها وظایف خویش را به طور مجزا از یکدیگر انجام داده اند . مشخصا اینکه در این دوره ها سیاستگزاران از مرز بیان اهداف کلی و جاه طلبانه فراتر نرفته اند . اهداف اعلام شده نیز به نوبه خود با توجه به نیازهای زبان آموزان و مختصات و محدودیت های ممتاز محیطی آموزش زبان انگلیسی در ایران به اهداف مشخص درسی جهت تعیین خط مشی راهبردی در تهیه مواد درسی، روش شناسی آموزشی و ارزیابی تبدیل نشده اند . در چنین فضای مبهم آموزشی به طور طبیعی مراکز آموزش زبان انگلیسی و گروهای تخصصی مربوطه به عنوان مجریان مستقل این دوره ها در اصول ، اهداف ، روش های تدریس و ارزیابی اتفاق نظر ندارند . در این مقاله ضمن طرح و بسط موارد عدم هماهنگی در برنامه ریزی این دوره ها و پیامد های اجتناب ناپذیر آموزشی آن پیشنهاداتی در باب توسعه و نوسازی برنامه ریزی درسی آموزش انگلیسی با اهداف ویژه در دانشگاه های ایران با توجه به ماهیت این دوره ها و شرایط خاص آموزشی ایران ارائه می گردد

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.