Skip to main content
فهرست مقالات

نظر فلاسفه اسلامی درباره علم به وجود

نویسنده:

ISC (11 صفحه - از 40 تا 50)

فلاسفه اسلامی در باره متعلّق معرفت و نحوه ارتباط آن با فاعل شناسایی سخنی دارند که هم در مرحله پیدایش و هم در مراحل مختلف رشد و تکاملش از امتیازات و برجستگیهایی برخوردار است. این سخن در شکل متعالیش از آن ملاّصدرا است. بعقیده او عالیترین مراحل شناسایی وقتی حاصل می‌شود که عالم یا فاعل شناسایی بطور کامل با معلوم یا متعلّق شناسایی متحد شود و هویّت آنها یکی گردد. ملاّصدرا که اندیشه "وحدت حقیقت وجود" را پایه نظام مابعدالطبیعی خود قرار می‌دهد، عالیترین متعلّق معرفت را "وجود" می‌داند. بنظر او علم واقعی به "وجود" از طریق نوع خاصّی از شهود قابل حصول است، امّا از آنجا که او در فلسفه‌اش، هم با "موجود" سر و کار دارد و هم با "وجود" و گذر از "موجود" به "وجود" در خود فلسفه‌اش واقع می‌شود و در پرتو "وجود" تفسیر جدیدی از "موجود" ارائه می‌دهد، بهیچوجه شناخت "وجود" را صرفا شهود عرفانی آن نمی‌داند. او همواره بر این معنا تاکید می‌ورزد که علم به "وجود" یا از طریق مشاهده حضوری است و یا به واسطه استدلال کردن بر آن از طریق آثار و لوازمش حاصل می‌شود. سخن او در شناخت "وجود" از طریق تحلیلات عقلی در بادی نظر، ممکن است خیلی جسورانه و عجیب باشد، چرا که او سخن ابن‌سینا و فارابی را در باره "عرضیّت وجود" نمی‌پذیرد و ادّعا می‌کند که واقعیّتی که مدلول و مصداق قضیّه "انسان موجود" است، کاملا با مدلول قضایای دیگر فرق دارد. از نظر او "انسان" که در این قضیّه، موضوع منطقی و دستوری قضیه است، در خارج، موضوع نیست، بلکه محمول است. موضوع واقعی، "حقیقت وجود" است و تمام ماهیّات، اعراضی بیش نیستند که واقعیّتی واحد را به صورت اشیاء بیشمار مقیّد می‌کنند. شهود این واقعیّت تا زمانیکه شعور انسان بر پایه تجربه روزمرّه باقی بماند، قابل حصول نیست. باید در انسان یک آگاهی کاملا متفاوتی بیدار شود که جهان را با چنین وضعی درک کند. صدرالمتالهین در تبیین مابعدالطبیعی این معنا از حرکت جوهری استفاده می‌کند و با قول به "اتحاد عالم و معلوم" رشد و تعالی علم انسانی را در گرو اشتداد و استکمال وجودی و رشد درونی و ذاتی او می‌داند که طیّ آن، مدرک از مرتبه وجودی خود فراتر می‌رود و به مرتبه وجودی مدرک می‌رسد. از اینرو او موفّق به اثبات حقیقتی می‌شود که در بحث رابطه ذهن و عین و از بین رفتن جدایی و تمایز میان فاعل شناسایی و متعلّق شناسایی نقش بسیار موثّری ایفا می‌کند. بحث در باره این اصل، مشخّص کردن ریشه‌های آن و بیان اینکه فلاسفه و عرفای اسلامی در این باب رویکردی ویژه دارند، هدف اصلی این مقاله است.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.