Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیر تجزیه ای و تفسیر موضوعی

نویسنده:

(4 صفحه - از 36 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : تفسیر، قرآن، توحیدی، مدلولات، مفسر، احادیث، تفسیر تجزیه‌ای و تفسیر، فقهی، روایات، روش

خلاصه ماشینی:

"لازم به توضیح است در عالم واقع و عمل و بررسی تاریخی فرآیند تفسیر، فصل این دو روش فصل حدی(منطقی)نیست،زیرا طبعا تفسیر موضوعی‌ نیازمند تعریف و مشخص کردن مدلولات تجزیه‌ای خود است از آیاتی که‌ قصد تعامل با آنها در چارچوب موضوعی که پایه‌گذاری می‌کند. کتاب بیع،کتاب جعاله،کتاب احیاء موات،کتاب نکاح،سپس‌ ذیل هر یک از این عناوین روایاتی که به آن موضوع مرتبط است آورده،آنها را شرح کرده و به مقایسه آنها می‌پردازد،تا به نظریه‌ای برسد،زیرا کافی نیست که‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) معنای یک روایت را به تنهایی و به شکل منفرد بداند و معنی یک روایت به شکل‌ منفرد به حکم شرعی خاص منجر نمی‌شود و تنها از طریق مطالعه مجموعه‌ای‌ از روایات که در بردارنده توضیح حکم واحد یا بابی واحد از ابواب حیات‌ هستند می‌توان به حکم شرعی رسید سپس از طریق این بررسی جامع،نظریه‌ واحدی را استخراج کرد که حاصل بررسی مجموعه‌ای از روایات است،نه تک‌ تک روایات. و این بعد از توضیح‌ جنبه‌های اختلاف بین این دو روش روشن‌تر می‌شود،برخی از وجوه اختلاف بین این دو روش بدین قرار است: امر اول نقش مفسر تجزیه‌ای در تفسیر،اغلب انفعالی است،او به‌ بررسی نص قرآنی مشخص،مثلا آیه یا بخشی از قرآن بدون هر گونه پیش‌فرض می‌پردازد و می‌کوشد مدلول قرآنی را در پرتو نیازی که‌ لفظ برمی‌آورد و به کمک قرائن متصله و منفصله آن مشخص کند."

صفحه:
از 36 تا 39