Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تحول اساسی در بخش های مختلف نمایشگاه

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 9 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، مالزی ، جمع‌آوری ، فلسطین ، سوریه ، کودک ، تحول اساسی ، حضرت علی ( ع ) ، حقیقت بخش‌ها و فعالیت‌های نمایشگاه ، بازدیدکنندگان

خلاصه ماشینی:

"در حقیقت بخش‌ها و فعالیت‌های نمایشگاه دورهء هشتم را به دو دستهء کلی‌ می‌توان تقسیم کرد:فعالیت‌هایی که در سال گذشته در نمایشگاه نبوده و امسال‌ در نمایشگاه به وجود آمده است و بخش دیگر فعالیت‌هایی که وجود داشته است، ولی برای پرهیز از تکراری شدن شکل آن و برای آنکه حرف نو و تازه‌ای داشته‌ باشد،دچار تغییر و تحول اساسی شده است. برای مثال در این بخش مکتوب،سال گذشته بدون آنکه توجه خاصی به زمان‌ انتشار کتاب شود و یا هیچگونه محدودیتی در این باره لحاظ شود،تمام کتاب های‌ علوم دینی و حوزهء قرآنی در نمایشگاه شرکت داده می‌شدند. همچنین در دوره‌های گذشته مراسم بزرگداشتی برای کاتبان قرآنی برگزار (به تصویر صفحه مراجعه شود) می‌شد ولی از دورهء ششم به بعد برگزای این بزرگداشت‌ها هر سال به یکی از کاتبان قرآن اختصاص یافت."

صفحه: از 9 تا 10