Skip to main content
فهرست مقالات

یادگار بزرگمهر

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 302 تا 333)

کلید واژه های ماشینی : متن، بخت، خرد، متن پهلوی، شاه، روان، مرد، دین، باد، کام

خلاصه ماشینی:

"{Sچنین گفت کانکو ز کار بزرگ#بیفتد بماند نژاد سترگS} بند 163:{Sبپرسید از او شاه نوشین روان#که ای مرد بینا و بختت جوانS}(2583) {Sکه دانی که بی‌نام و آرایشست#که او از درد مهر و بخشایشست؟S} »164:{Sبدو گفت مرد فراوان گناه18#گنهکار درویش بی‌دستگاهS}(2585) »165:{Sبپرسید و گفتش که بر گوی راست#که تا از گذشته پشیمان کراستS}(2586) »166:{Sچنین داد پاسخ که آن تیره ترگ#که بر سر نهد پادشا روز مرگS}(2587) {Sپشیمان شود دل کند پرهراس#که جانش بیزدان بود ناسپاسS} {Sو دیگر که کردار دارد کسی#بنزدیک او ناسپاسان بسیS} بند171:{Sبپرسید و گفت ای خرد یافته#هنرها یک اندر دگر بافتهS}(2590) {Sچه دامی کزوتن بود بی گزند#همان بر دل هر کسی ارجمند؟S} بند 172:{Sچنین داد پاسخ که چون تن درست#بود،دل جز از شادمانی نجستS}(2592) {Sهمان آرزو تندرستی بود#چو از در دروزی بسستی بودS} بند173:{Sبپرسید و گفتش که از او آرزو#چه بیشست پیدا کن ای نیکخوS}(2594) »174:{Sبدو گفت چون سرفرازی بود#همه آرزو بی‌نیازی بودS}(2595) {Sچو با بی‌نیازی بود تن درست#نباید جز از کام دل چیز جستS}19 بند 179:{Sاز آن پس چنین گفت با رهنمون#که بر دل چه اندیشه باشد فزونS}(2597) »180:{Sداد پاسخ که این راسه روی#بسازد خردمند با راه جویS}(2598) {Sیکی آنکه اندیشد از روز بد#مگر بی‌گنه بر تنش بد رسدS} {Sبترسد ز کار فریبنده دوست#که با مغز جان خواهد و خون و پوستS} {Sسدیگر که بیدادگر پادشا#که بیکار نشناسد از پارساS} بند 182:{Sچو نیکو بود گردش روزگار#خرد یافته یار آموزگارS}(2602) (18)-متن پهلوی بیگناه است نه فراوان گناه."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.