Skip to main content
فهرست مقالات

بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی: یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (44 صفحه - از 19 تا 62)

کلیدواژه ها :

مدل تصحیح خطا ،هم انباشتگی ،بی ثباتی صادراتی ،رشدکشاورزی ،تورش جمعی سازی

agricultural growth ،CO ،Vector Error Correction Model ،Export Earning Instability ،Integration System

کلید واژه های ماشینی : بی‌ثباتی صادراتی ، درآمدهای صادراتی ، کشاورزی ، بررسی اثر بی‌ثباتی درآمد صادراتی ، بی‌ثباتی درآمدهای صادراتی ، بی‌ثباتی صادراتی و رشد ، ریسک ، بی‌ثباتی درآمد صادراتی بر رشد ، متغیر بی‌ثباتی صادراتی ، رشد

از آنجایی که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشکیل می دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی سبب می گردد در صورت مواجه شدن با شوک های غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیری صنایع صادراتی کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروی از مدل فدر (1982) به بررسی اثر بی ثباتی درآمد صادراتی بر رشد کشاورزی در طی دوره زمانی 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را می توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسی تاثیر رابطه بی ثباتی صادراتی بر رشد اقتصادی به صورت جمعی پرداخته اند ولی به لحاظ این که مدلسازی برروی متغیرهای جمعی می تواند به تورش جمعی سازی منجر شود و روابط صحیح شناسایی نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشی مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامی مطالعات قبلی چنین رابطه ای بر اساس داده های مقطعی صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشتری در باره کشور تحت بررسی ارائه نمی دهد به همین دلیل در این مقاله از داده های سری زمانی استفاده شده است. ثالثا برای اجتناب از رگرسیون ساختگی از رویکرد نوین اقتصادسنجی سری زمانی، هم انباشتگی جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهای الگوسازی شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملی نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژی و نظایر بستگی دارد، اثر بی ثباتی صادراتی بر ارزش افزوده کشاورزی برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابی شده است.

خلاصه ماشینی:

"/ نمودار 2- توابع عکس‌العمل آنی تعمیم یافته ناشی از تکانه وارد بر بی‌ثباتی صادراتی بر متغیرهای دستگاه ازآنجایی‌که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی سبب می‌شود مواجه شدن با شوک‌های غیرقابل انتظار و زودگذر در درآمدهای صادراتی چنین محصولاتی به کاهش رقابت پذیری بخش قابل تجارت سنتی منجر‌ شود. اما ازآنجایی‌که اغلب متغیرهای سری‌های زمانی نامانا هستند لذا این امکان وجود دارد که با رگرسیون ساختگی مواجه شویم به همین دلیل از آزمون‌های ریشه واحد دیکی ـ فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون استفاده شده که نتایج حاکی از I(1) بودن تمامی متغیرهای مدل (به جز بی‌ثباتی صادراتی که I(0) است) خواهد بود. بوده لذا بی‌ثباتی صادراتی نمی‌تواند بر چنین رابطه بلندمدتی اثر بگذارد به همین دلیل به تخمین یک مدل هم انباشته مقید پرداخته و یک رابطه بلند مدت تعادلی مورد تایید قرار گرفت مطابق انتظارات نظری ضرایب نهاده نیروی کار و سرمایه مثبت بوده و کاربر بودن بخش کشاورزی نتیجه گرفته شد. در کوتاه‌مدت نیز اثر متغیر بی‌ثباتی مثبت بوده، این امر بدین معنی است که در این حالت بنگاه دولتی بی‌ثباتی در درآمدهای صادراتی را دائمی فرض نموده و سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش خواهد داد. , " Export Instability in Less Developed: Consequences and Causes", Journal of Economic Studies, vol."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.