Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 239 تا 260)

کلیدواژه ها :

بورس اوراق بهادار ،ریسک سیستماتیک ،بازده سهام ،اندازه سبد اوراق بهادار ،ریسک غیر سیستماتیک ،تنوع بخشی سبد اوراق بهادار

کلید واژه های ماشینی : ریسک ، ریسک غیر سیستماتیک ، سبد اوراق بهادار ، ریسک سبد اوراق بهادار ، تعداد سهام موجود در سبد ، ریسک غیر سیستماتیک سهام ، میانگین انحراف معیار بازده سبد ، سبد ریسک سبد بازده سبد ، کاهش میانگین انحراف معیار سبد‌ها ، ریسک غیرسیستماتیک

در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال1373 تا شهریور ماه سال 1382 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک تا چه حد می توان اندازه سبد اوراق بهادار را افزایش داد. نتایج نشان می دهد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام با یک خط مجانب کاهش یافته و این خط مجانب در سبد 36 سهمی به متوسط ریسک سیستماتیک بازار نزدیک می شود. به عبارت دیگر ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعا کاهش پیدا می کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از 36 سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی ناچیز می شود و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریبا از بین می رود.

خلاصه ماشینی:

"همان طورکه اشاره شد محققان در صددند تا تأثیر افزایش تعداد سهام سبد اوراق بهادار را بر کاهش ریسک بازده‌های سبد در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار دهند، تعداد سهام موجود در سبد به عنوان متغیر مستقل است، که این متغیر اشاره به سطح تنوع بخشی دارد که تعداد آن از یک سهم تا 40سهم متغیر است و متغیر وابسته، میانگین انحراف معیار بازده سبد است. محققان درصددند تا دریابند که آیا در بازار سرمایه ایران افزایش تعداد سهام مختلف در سبد اوراق بهادار باعث کاهش انحراف معیار بازده آن می‌شود؟ همچنین به دنبال پاسخ این سئوالند که دامنه مطلوب تعدادسهام که افزایش آنها در سبد، باعث کاهش انحراف معیار سبد می‌شود چقدر است؟یا به عبارت دیگر، در سبد متشکل از چند سهم به بعد اثر تنوع بخشی در کاهش ریسک غیر‌سیستماتیک از بین می‌رود. طبق آزمون‌های انجام شده بین سبد سی و شش سهمی با سبد‌هایی با سهام بیشتر, اختلاف میانگین معنی‌داری وجود ندارد، یعنی تنوع بخشی سبد بیش از سی و شش سهم برای کاهش ریسک غیر سیستماتیک بی فایده است. جدول 2- رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و درصد کاهش ریسک غیرسیستماتیک تعداد سهام موجود در سبد در صد کاهش ریسک غیرسیستماتیک 1 1 2 35 3 52 4 64 4-6 76 6-8 81 8-12 86 12-16 90 16-24 96 24-36 99 این جدول با استفاده از نرم افزار matlab توسط محققان محاسبه و پردازش شده است نکته قابل توجه این است که همان طوریکه در نمودار (1) مشاهده می‌شود با کاهش ریسک، بازده تقریبا ثابت می‌ماند که این مورد مزیت تنوع بخشی را نشان می‌دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.