Skip to main content
فهرست مقالات

اختلاف ها به مثابه دارایی

نویسنده:

مترجم:

ISC (30 صفحه - از 167 تا 196)

به اعتراف بسیاری از نویسندگان، این مقاله آغازگر تحولی عمیق در تاریخ اندیشه‌های کیفری است که در طول مدتی نه چندان طولانی تحت عنوان «عدالت ترمیمی» مشهور شده است. بدون تردید انتشار این مقاله، کریستی را به عنوان یکی از مهم‌ترین بنیانگذاران عدالت ترمیمی معرفی نموده است. او در مقالة حاضر تأکید می‌کند اختلافها به عنوان یکی از عناصر و اجزای مهم جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند. جوامع بسیار پیشرفته دارای اختلافات درونی زیادی نیستند و اختلافهای درونی آنها اندک است. ما مجبوریم نظامهای اجتماعی را به گونه‌ای سازمان‌دهی کنیم که اختلافها پرورش یابند و قابل رؤیت شوند و همچنین به گونه‌ای به آنها بنگریم که حرفه‌ایها ادارة آنها را به دست نگیرند. بزه‌دیدگان به خصوص حق مشارکت خود را ]در فرایند رسیدگی به جرم[ از دست داده‌اند. ]در اینجا[ یک فرایند دادرسی قضایی که تأمین کنندة حقوق شرکت کنندگان در مورد اختلافهای خود آنان است، شرح داده می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"وقتی که بزه‌دیده، کوچک و بزهکار، بزرگ است ـ در اندازه یا قدرت ـ جرم تا چه اندازه و چگونه قابل سرزنش است؟ و چه باید کرد در بارة سرقتی کوچک و صاحب منزلی بزرگ؟ اگر بزهکار خوب آموزش دیده باشد، باید به خاطر عمل ارتکابی خود، درد و رنج بیشتر یا کمتری را متحمل شود؟ و چه باید کرد اگر بزهکار فردی سیاه پوست یا جوان است و طرف دیگر یک شرکت بیمه است یا همسرش او را رها کرده، یا کارخانه‌اش تعطیل شده و او مجبور به رفتن به زندان می‌شود یا آنکه دخترش نامزدش را از دست خواهد داد، یا ]چه خواهد شد[ اگر بزهکار مست بود؟ یا غمگین و افسرده بود یا آنکه دیوانه بود؟ برای این پرسشها پایانی متصور نیست و ممکن است هیچ پایانی ]هم[ نباید باشد. آیا صدمة وارد شده جبران می‌شود، پنجرة شکسته تعمیر می‌گردد، قفل تعویض می‌شود، به نقاشی دیوار اقدام می‌گردد، وقت از دست رفته به خاطر سرقت اتومبیل از طریق کار در باغ (باغچه) یا از طریق شستن اتومبیل در ده یکشنبة متوالی جبران می‌شود؟ یا آیا ممکن است وقتی این بحث آغاز شده است، خسارت آن چنان از اهمیت قابل توجهی در اسناد نوشته شده برخوردار نباشد که شرکتهای بیمه را تحت تأثیر قرار دهد؟ آیا درد و رنج جسمی می‌تواند به واسطة اقدامات بزهکار در طول چندین روز، ماه یا سال اندکی کاهش یابد؟ به علاوه، آیا اجتماعی که همة منابع را در اختیار دارد ممکن است بتواند کمکی را ارائه کند؟ آیا واقعا معلوم است که بیمارستان محلی نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد؟ اگر قرار باشد بزهکار روزی دو مرتبه طبقة پایین را در هر شنبه تمیز کند، چه کمکی از سرایدار ساخته است؟ هیچ کدام از این ایده‌ها ناشناخته و آزمایش ناشده نیستد، به ویژه در انگلستان؛ لیکن ما نیازمند سازمانی برای نظام‌مند کردن آنها هستیم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.