Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

کتاب و نشریات

(1 صفحه - از 27 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، تفسیر ، ارائه مفاهیم و موضوعات قرآن ، تفسیر قرآن ، شیوه ارائه روایت تفسیری ، شیوه ارائه مطالب قرآنی ، فهرست ، روایات ، تفسیر قرآن و آموزش تفسیر ، جوان

خلاصه ماشینی:

"تفسیر راهنما تفاوتی‌ با تفاسیر دیگر دارد که‌ در چند بخش‌ می‌توان‌ خلاصه‌ کرد: الف) شیوه‌ ارائه‌ مطالب‌ قرآنی: در این‌ تفسیر سعی‌ بر آن‌ بوده‌ است‌ که‌ هر موضوع‌ و مفهوم‌ که‌ از آیات‌ شریفه‌ قرآن‌ استفاده‌ می‌شود به‌ صورت‌ مستقل‌ ذکر گردد. لذا مؤ‌لف‌ کتاب‌ تفسیر جوان‌ با استفاده‌ از تفسیر نمونه‌ که‌ خود برگرفته‌ از 16 تفسیر معتبر تشیع‌ و تسنن‌ است، تحت‌ نظارت‌ آیت‌ الله‌ مکارم‌ شیرازی‌ در مدت‌ 5 سال‌ یک‌ دوره‌ 27 جلدی‌ شامل‌ تفسیر کل‌ قرآن‌ کریم‌ را به‌ سبکی‌ جدید ویژه‌ دانشجویان‌ و جوانان‌ عزیز تدوین‌ کرده‌ که‌ اخیرا به‌ زیور طبع‌ آراسته‌ شده‌ و در مدت‌ کوتاهی‌ بعضی‌ از مجلدات‌ آن‌ 3 بار تجدید چاپ‌ شده‌ و در بسیاری‌ از دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها مورد استقبال‌ چشمگیر قرار گرفته‌ و منبع‌ مطالعات‌ و مسابقات‌ قرآنی‌ واقع‌ شده‌ است."

صفحه: از 27 تا 27