Skip to main content
فهرست مقالات

جلوه هایی از عقلگرایی در تفاسیر قرن چهاردهم

نویسنده:

مصحح:

(5 صفحه - از 33 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : تفسیر، قرآن، عقل، مفسران، المنار، تفسیر المنار، تفسیر آیات، علم، تفسیر قرآن، سیدقطب

خلاصه ماشینی:

"تفسیر آیات دربرگیرنده پدیده‌های طبیعی در بیان مفسران المنار، الجواهر، فی‌ظلال‌القرآن، المیزان و نمونه عقل و علم در بیان مفسران المنار3 از نظر آنان قرآن در آیات متعددی مخاطبان خود را به تعقل و تدبر دعوت می‌کند و فهم بسیاری از آیاتش را نیز به اهل تفکر منحصر می‌نماید. به‌نظر می‌رسد که در چنین مواردی آنچه برای مفسران المنار مهم است، تطبیق آیه‌ها با علم نیست، بلکه صرفا اثبات متناقض‌نبودن آنها و در واقع رد شبهه‌های کسانی است که به فلسفه و علوم طبیعی سرگرم‌اند. مع‌الوصف آنچه در اینجا برای ما مهم است درک این نکته است که چرا مفسران نمونه به‌رغم آن‌که امدادهای غیبی و عذاب‌های الهی را اموری خارق عادت می‌دانند و تفسیری اعجازگونه از آن به‌دست می‌دهند، می‌کوشند تا با ارائه نمونه‌های مشابه معمولی، آنها را به ذهن نزدیک سازند و اصلا در معجزات چه نیازی به این کار است؟ اگر آنها از حیث تحقق، اموری استثنایی‌اند، از لحاظ نوع و کیفیت و چگونگی تأثیرگذاری نیز می‌توانند غیرعادی باشند و چه نیازی به توجیه است؟ مفسران این تفسیر به‌طور مستقل به بحث در این موضوع نپرداخته‌اند. اهداف این فصل 1 - چندوچون بهره‌گیری از علم در تفسیر 2 - چه روشی در تفسیر به پیش گرفته‌اند و تا چه حد به تمثیل و مجاز و تا چه میزان به حدیث استناد می‌کنند؟ 3 - به چه اصول و مباینی در تفسیر معتقدند، هدف قرآن و مخاطبان آن و روش بیان آن چگونه تبیین می‌شود؟ پی‌نوشت: 1 - هرچند "روش تفسیری" در متون علوم قرآنی رایج‌تر و متداول‌تر است اما نویسنده کتاب عینا لفظ، "شیوه تفسیری" را به کار برده است."

صفحه:
از 33 تا 37