Skip to main content
فهرست مقالات

مالکیت صنعتی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : علامت ، اختراع ، تجارتی ، قانون ، مالکیت صنعتی ، تقلید ، حق ، علامات صنعتی و تجارتی ، ثبت ، حمایت آثار مالکیت صنعتی وضع

خلاصه ماشینی:

"علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد و بموجب ماده 2 قانون هر کس علامت خومد را به ثبت رساند حق انحصاری‌ در استعمال آن برای او ایجاد خواهد شد علامات تجارتی با صنعتی خارجی‌ها نیز در ایران میتواند ثبت و مورد حمایت واقع گردد و شرط اصلی حمایت در این مقام اینست که دولت متبوع‌ خارجی هم بموجب عهدنامه یا قانون علامات صنعتی یا تجارتی ایران را مورد حمایت خود قرار دهد در این باب از تاریخ وضع قانون قراردادهائی با دول صنعتی اروپا مثل فرانسه-انگلستان سوئد-دولت شوروی تنظیم‌ شده است مدت حمایت علامات صنعتی و تجارتی ثبت شده در ایران ده سال و این‌ مدت همواره ممکن است تجدید شود-کلیه اختلافاتیکه در باب ثبت یا حق‌ تقدم اشخاص در باب ثبت علامت حاصل شود در دادگاه شعبه اولی شهرستان‌ تهران مطرح خواهد شد-و هر گاه ضمن دعوای جزائی متهم دعوی مالکیت‌ علامت مورد بحث را نماید طبق ماده 49 خساراتی که ذیحق میتواند از طرف خود دریافت دارد شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که‌ ذیحق از آن محروم شده است«این ماده اولین قانونی است که در موضوع‌ (عدم النفع)در ایران وضع گردیده است» اختراعات-چون هر قسم اختراعی برای ایجاد یا پیشرفت تمدن‌ بکار میرود اختراعی که قابل ثبت باشد ثبت آن برای مدت بیش از 20 سال‌ قابل تجدید نخواهد بود و چنانچه اختراعی در مدت پنج سال مورد استفاده‌ واقع نگردد ثبت آن کان لم یکن خواهد شد و در باب ثبت اختراع در ایران‌ ماده 44 قانون عهدنامه یا معامله متقابله قانونی را لازم شمرده است بموجب ماده‌ 249 اصلاح شده قانون مجازات عمومی برای اشخاصیکه مرتکب جعل شده‌ یا علامت مجعول را مورد استفاده قرار دهند و همچنین کسیکه علامت ثبت‌ شده دیگری را بدون اجازه صاحب آن استعمال نماید و یا اگر محصولی‌ را بمعرض فروش قرار دهد که در روی آن علامت مجعول یا متعلق بغیر بدون‌ اجازه صاحب آن باشد و یا کسیکه علامتی را خواه با الحاق یا کسر یا تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن تقلید نماید یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت‌ را استعمال کن و نیز کسیکه محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی‌ بوده یا دارای علامتی باشد که بدون اجازه استعمال شده باشد از ایران‌ صادر یا وارد کند بحبس تأدیبی از سه ماه الی سه سال و بجزای نقدی از یکهزار تا ده هزار ریال یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد بطوریکه‌ ملاحظه میشود قانونگذار برای حمایت علامت صنعتی ثبت شده در ایران‌ تمام اقسام و صوریکه یک علامت ممکن است مورد تعدی غیر واقع شود در نظر گرفته و آن را ممنوع و مجازاتی برای مرتکب آن منظور کرده است‌ و همچنین اختراعات ثبت شده در ایران را مورد حمایت قرار داده بطوریکه‌ برای کسیکه هر قسم تجاوزی نسبت بحق صاحب ورقه اختراع بعمل آورد خواه با ساختن محصولات خواه با استعمال وسائلی که موضوع ورقه اختراع‌ است جعل محسوب و مرتکب از سه ماه تا 6 ماه بحبس تادیبی یا بهزار ریال تا ده هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم میگردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.