Skip to main content
فهرست مقالات

تضاد قانون در عمل

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تصرف، دعوی تصرف عدوانی، دعوی تصرف عدوانی محکمه حق، تصرف عدوانی محکمه حق رسیدگی، دعوی، آئین دادرسی مدنی، متصرف، دعوی تصرف عدوانی مدعی، مدعی، مالکیت

خلاصه ماشینی:

"و محکمه نسبت بمدعی علیه(متصرف بعدوان‌ تنها از یک جهت و نحوهء تصرف که آنهم عدوانیت باشد وارد رسیدگی می‌ شود لا غیر تا نقض غرض حاصل نشود-همین قدر که احراز نمود که عین‌ مورد بحث بعدوان از ید متصرف منتزع شده و تصرف متصرف فعلی نه به‌ رضایت مدعی حاصل شده و نه به وسیلهء مقامات ذی صلاحیت بلکه مدعی‌ علیه در نتیجهء عمل و قدرت خود عین مورد کلام را متصرف شده و هست‌ حکم بخلع ید مدعی علیه و متصرف فعلی و اعاده و ابقای تصرف متصرف‌ قبلی میدهد که اگر مدعی علیه دعوی حقی اعم از تصرف یا مالکیت دارد ادعای خود را بدست و قدرت خود اعمال و اجرا نکند بلکه بمقامات و مامورین موظف این کار برگذار نماید و اگر مدلل شد که تصرف مدعی علیهء بعدوان و بغیر رضای مدعی یا دخالت مقامات مربوطه بوده از متصرف بعدوان‌ هیچ سندی را اعم از سند مالکیت یا اجاره نپذیرد و توجهی بماده 331 آئین دادرسی مدنی هم ننماید تا بتوان تعادل را حفظ کرد ماده 106 اصل قضائی مینویسد(دعوی مالکیت و عنوان تصرف عدوانی‌ تنافی نداشته و ممکن است در همان حالی که دعوی مالکیت در محکمه ابتدائی‌ طرح شده است بعنوان تصرف عدوانی در محکمه صلح نیز اقامه دعوی شود ماده 332 آئین دادرسی مدنی مینویسد(کسیکه راجع بمالکیت‌ یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمیتواند بعنوان تصرف‌ عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید- در اینجا اصول قضائی ظاهرا مخالف ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی میباشد *** از خوانندگان تقاضا داریم نظر خود را در موضوع ایرادات آقای مجد مرقوم دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.