Skip to main content
فهرست مقالات

صبرا و شتیلا

نویسنده:

مترجم:

ISC (20 صفحه - از 85 تا 104)

کلید واژه های ماشینی : مناد، قرآن، ادراک، صدرالمتألهین، خدا، حقایق، قم، باطنی، لایب‌نیتز، ملاصدرا

خلاصه ماشینی:

"(گرامی، 1384: 117) آیا انسان در ذات و فطرت خویش نسبت به خداوند آگاهی و معرفت دارد یا خیر؟ درباره اینکه آیا انسان‌ها دارای سرشت یا فطرت واحد هستند یا خیر، اقوال متفاوتی ارائه شده است. (لایب‌نیتز، 1372 الف: بند 14) تفاوت میان منادها عبارت است از درجات مختلف ادراکی که با آن، جهان پیرامون خود را بازنما می‌کنند. (همان الف: بند 7) لایب‌نیتز با رد نظریه دکارت در خصوص ارتباط نفس و بدن (همو، 1372 ب: 152؛ Latta, 1898: 16, 42, 311, 315)، معتقد است در زمان خلقت، توسعه درونی هر مناد، آنچنان از پیش ترتیب داده شده که همه تغییرات آن، همراه و هماهنگ با تغییرات موجود در دیگر منادهاست. 1 (Jolley, 1995: 176) او در بزرگ‌ترین اثر فلسفی خود با عنوان «پژوهش‌های جدید درباره فاهمه بشر» 2 در رد نظریه جان لاک 3 و در موافقت با دکارت (latta, 1898: 125) بر آن است که ذهن، ذاتا منشأ تصورات و نظریه‌های مختلف است و اشیای خارجی و بیرونی فقط نقش بیدارکننده و برانگیزاننده آنها را دارند. (مصباح یزدی، 1370: 1 / 237) درحالی‌که لایب‌نیتز به قضایای بی‌نیاز از تجربه، مانند حقایق عقل و حقایق واقع باور دارد، آیا صدرالمتألهین در باب قضایا اصالت حسی است یا اصالت عقلی؟ در میان قضایای مختلف، بدیهیات اولیه، قضایای تحلیلی، حمل‌های اولی، تجربیات یا مجربات (قضایای حسی کلی) و وجدانیات، به تجربه حسی نیاز ندارند؛ اما قضایایی که در آنها به وجود مصادیق محسوسات در خارج حکم می‌شود (مانند درخت موجود است)، قطعیت حکم، به برهان عقلی نیاز دارد."

صفحه:
از 85 تا 104