Skip to main content
فهرست مقالات

عدالت ترمیمی

نویسنده:

مترجم:

ISC (50 صفحه - از 521 تا 570)

کلید واژه های ماشینی : عدالت ترمیمی، بزه، جرم، بزه کار، سام، اجتماعی، عدالت جنایی، نظریه، بزه‌کاران، دولت

خلاصه ماشینی:

"بدین سان،عدالت ترمیمی در اندیشه‌ی بریث ویت عدالت رایزنانه19 است که به رایزنی و کنکاش افراد درباره پیامدهای جرم و چگونگیرسیدگی به این پیامدها و پیشگیری از باز رخداد آنها مربوط می‌شود وهدف آن نهادینه کردن گردهمایی کنشگران اصلی رویداد جنایی-یعنی،بزه دیده و بزه کار،خانواده هاشان،دوستان-و همه کسانی است که بزه دیدهو بزه کار به تشویق و پشتیبانی آنان نیازمندند و بودن شان در سراسر زمانبحران پس از بزه دیدگی و فرایند ترمیمی به جلوگیری از شرمساریبرخاسته از بزه دیده از یک سو، و ایجاد یک شرمساری بازگرداننده در بزه کار،از سوی دیگر،می‌انجامد. . )7991( senraB dna namrehS این درست است که ارزش هایی که عدالت ترمیمی احیا کرده و رواجمی‌دهد به شکل متفاوتی در فرهنگ های گوناگون نگریسته می‌شوند واینکه عقیده درباره راه های از نظر فرهنگی مناسب بازشناختن آنها نیز بسیارمتفاوت است. عناصر کلیدی چند گانه عدالت جنایی آتلانتیک شمالی در طول دو سدهگذشته بیش و کم جهانی شده است:کنترل دولت مرکزی بر عدالتجنایی؛این اندیشه که جرم و حقوق جنایی باید تدوین شوند؛این اندیشهکه جرایم بر ضد دولت ارتکاب می‌یابند(به جای اندیشه های باستانی کهجرم ها را بر ضد بزه دیدگان یا خدا[یان ]ارتکاب پذیر می‌دانستند)؛اندیشهپلیس تخصصی شده که انحصار بر به کارگیری زور و قدرت درهمستیزی های داخلی(درون مرزی)به آن واگذار شده است؛اندیشهفاصله گیری یا دور شدن از[نظام پرداخت ]غرامت به منزله شیوه برجستهبرخورد با جرم با ایجاد یک نظام زندان دولتی برای جدا سازی خوب از بد؛و این اندیشه که از حقوق بنیادی بشر باید در سراسر فرایند جنایی حمایتکرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.