Skip to main content
فهرست مقالات

کتابخانه های هیبرید

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 93 تا 108)

کلیدواژه ها :

کتابخانهء دیجیتالی ،کتابخانهء هیبرید

کلید واژه های ماشینی : هیبرید، کتابخانهء هیبرید، کتابخانه‌های هیبرید، اطلاعات، دیجیتالی، کتابخانه‌های دیجیتالی، هیبرید پیوستاری میان کتابخانهء سنتی، میان کتابخانهء سنتی و دیجیتالی، کتابخانهء هیبرید رویکرد، مواد دیجیتالی

کتابخانهء هیبرید پیوستاری میان کتابخانهء سنتی و دیجیتالی است که‌ دستاورد بالقوهء آن بهره‌وری از مجموعه‌های سنتی در کنار مواد دیجیتالی‌ است.کتابخانهء هیبرید رویکرد متفاوتی را نسبت به کتابخانهء تمام دیجیتالی‌ برمی‌گزیند و ضمن تأکید بر دسترسی به اطلاعات که خاص کتابخانه‌های‌ دیجیتالی است،پیش‌بینی راهکارهایی برای دسترسی به مدارک در قالب‌ غیردیجیتالی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.مقالهء حاضر با چنین رویکردی‌ ضمن بررسی ویژگی‌های کتابخانه‌های هیبرید به نقطه‌نظرات متفاوت در این زمینه اشاره دارد و تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی آن را با آنچه به‌ کتابخانهء هیبرید دیجتالی می‌شناسیم مورد بحث قرار می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"کتابخانهء هیبرید پیوستاری میان کتابخانهء سنتی و دیجیتالی است که‌ خدمات کتابخانه‌ای از نوع سنتی و دیجیتالی را مورد تحقیق قرار می‌دهند. ایجاد الگوهایی جدید از خدمات کتابخانه‌ای است که در آنها کاربران بتوانند فضاهای‌ تعاریف متعددی از کتابخانه‌های هیبرید ارائه شده است که عمدتا از طرح‌های‌ HyLife ProjectA University Breaks *"کتابخانهء هیبرید در پیوستاری میان کتابخانهء سنتی و دیجیتالی قرار دارد؛جایی که‌ کتابخانهء هیبرید کتابخانه‌ای است که در آن منابع اطلاعاتی الکترونیکی جدید و منابع‌ و از طریق رابطی واحد در اختیار کاربران قرار می‌گیرد؛و نیز ممکن است خدمات توزیع‌ دستاورد بالقوهء خدمات هیبرید بهره‌وری از مجموعه‌های سنتی است. کتابخانه‌های هیبرید از این باور نشأت می‌گیرد که برآوردن نیازهای اطلاعاتی کاربران با هیبرید رویکرد متفاوتی را نسبت به کتابخانهء تمام دیجیتالی برمی‌گزیند و ضمن تأکید بر برای دسترسی به مدارک در قالب‌های غیر دیجیتالی را نیر مورد تأکید قرار می‌دهد. Russell بسیار گسترده مفهوم خدمات هیبرید برای کتابخانه‌ها و کاربران آنها مفهومی جدید و این امر چالش دیگری را فراروی کتابخانه‌های هیبرید قرار می‌دهد که عبارت است از 1. کتابخانه‌ای است که در آن،میان مواد سنتی و دیجیتالی همزیستی وجود دارد؛ نکتهء دیگر تأکید کتابخانهء هیبرید بر نیازهای کاربران،ایجاد خدمات شخصی شده و مشتری‌مدار به عنوان یکی از ویژگی‌های کتابخانه‌های دیجیتالی تأکید شده است(به طور تنها تفاوت عمده‌ای که وجود دارد تأکید کتابخانهء هیبرید بر مواد ایستاست. دیجیتالی کتابخانه‌های سنتی هستند که ممکن است علاوه بر مجموعه‌های دیجیتالی، خواهند ماند و وجود این مواد دلیلی عمده برای آن است که کتابخانه‌های موجود اساسا"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.