Skip to main content
فهرست مقالات

استفاده از قانون بن فورد در حسابرسی مستمر

نویسنده:

(51 صفحه - از 16 تا 66)

چکیده:

رشد سریع فناوری اطلاعات،رواج‌ مبادلات الکترونیکی و در نتیجه‌ کاهش یا حذف زنجیره عطف سنتی‌ حسابرسی،ناکارآمدی و عدم کفایت‌ اغلب روش‌های متداول حسابرسی‌ را به دنبال داشته است.این امر حسابرسان را به سمت استفاده از رویکردهای جدید به منظور نظارت، جمع‌آوری و تحلیل شواهد حسابرسی به‌گونه‌ای مستمر،سوق‌ داده است.افزون بر این،وابستگی شدید فرآیند حسابرسی مستمر به‌ فناوری و تأکید آن بر لزوم شناسایی،درک و ارزیابی داده‌ها،برای‌ بررسی خطر و عدم رعایت،نیاز به روشی جهت ارزیابی اعتبار و صحت‌ داده‌ها را الزامی می‌کند.استفاده از قانون بن فورد،در انجام این‌ ارزیابی،توصیه شده است. این مقاله ابتدا به معرفی حسابرسی مستمر و اهمیت آن پرداخته و 2L(به تصویر صفحه مراجعه شود) 3Lسپس به تشریح قانون بن فورد می‌پردازد.در ادامه،بکارگیری‌ قانون بن فورد در حسابرسی‌ مستمر و عوامل مؤثر در این زمینه‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خلاصه ماشینی:

استفاده از قانون بن فورد در حسابرسی مستمر دکتر غلامحسین مهدوی* مصطفی کاظم‌نژاد** چکیده رشد سریع فناوری اطلاعات،رواج‌ مبادلات الکترونیکی و در نتیجه‌ کاهش یا حذف زنجیره عطف سنتی‌ حسابرسی،ناکارآمدی و عدم کفایت‌ اغلب روش‌های متداول حسابرسی‌ را به دنبال داشته است. نگاره 1:توزیع برمبنای قانون بن فورد (به تصویر صفحه مراجعه شود) اقتباس از:راماسوامی و لیوینز،7002:82 بن فورد،همچنین رقم دوم اعداد چند رقمی را بررسی و به‌ الگوی مشابهی دست یافت. بنابراین،قانون بن فورد که یک تحلیل رقمی به‌شمار می‌رود،می‌تواند با تفکیک قسمت‌هایی که در معرض خطر تقلب‌ و اشتباه است و با شناسایی موارد غیر عادی زیر به اجرای فرآیند حسابرسی مستمر کمک کند: 1. با این وجود،به منظور بکارگیری مناسب،عواملی از قبیل انتخاب داده‌های مناسب برای تحلیل،سازماندهی مناسب‌ داده‌ها برای تجزیه و تحلیل و نحوه اجرای آزمون با استفاده از قانون بن فورد،باید مدنظر قرار گیرد[71]. نگاره 3:داده‌های مناسب به منظور استفاده از قانون بن‌ فورد (به تصویر صفحه مراجعه شود) اقتباس از:راماسوامی و لیوینز،7002:92 افزون بر قضاوت حسابرس در تعیین جوامعی که از توزیع بن‌ فورد تبعیت می‌کنند،در عمل آزمون‌هایی وجود دارد که قابلیت‌ بکارگیری این قانون را برای یک مجموعه خاص از داده‌ها ارزیابی‌ می‌کند. اجرای آزمون با استفاده از قانون بن فورد کاربرد اصلی قانون بن فورد کشف موارد غیر عادی یا مواردی‌ است که از توزیع مورد انتظار پیروی نمی‌کند و می‌تواند بیانگر احتمال وجود تقلب یا اشتباه باشد. یکی از آزمون‌هایی که اغلب در تحلیل رقمی‌ استفاده می‌شود،میانگین قدر مطلق انحرافات‌93است که از حاصل تقسیم مجموع قدرمطلق انحرافات بر تعداد اعدادی است که‌ می‌تواند در جایگاه رقم اول قرار گیرد(برای اولین رقم،9)به‌ دست می‌آید.

کلیدواژه ها:

حسابرسی مستمر ،قانون بن‌ فورد ،تحلیل رقمی ،توزیع بن‌ فورد

کلید واژه های ماشینی:

قانون بن فورد ، قانون بن فورد در حساب‌رسی ، بن فورد در حساب‌رسی مستمر ، اطلاعات ، حساب‌رسی مستمر ، میانگین قدر مطلق انحرافات ، حسابرسان ، بکارگیری قانون بن فورد ، ارزیابی ، شناسایی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.