Skip to main content
فهرست مقالات

اصل عدم قطعیت

نویسنده:

(4 صفحه - از 38 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : اصل عدم قطعیت، کوانتوم، هایزنبرگ، الکترون، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، اتم، پلانک، فیزیکی، نور، سرعت

خلاصه ماشینی:

"مسأله‌ای که ذهن پلانک را به خود مشغول کرد، صورت بندی روابط بین مقدار انرژی تابش، گسیل شده، موج باریکه نور حاصل از جسم گداخته شده و درجه حرارت بود. باید یادآوری کنیم که نظریه اتم که از سوی نیلس بور(14) دانمارکی پیشنهاد شده بود، بیانگر این مطلب بود که ساختار اتم همانند منظومه شمسی کوچک شده‌ای است که هسته اتم نشان دهنده خورشید است و در پیرامون هسته، الکترون در گردش است که در هر عنصری یافت می‌شود و جرم و بار الکتریکی یکسانی دارد. فرمول زیر بیانگر رابطه عدم تعیین وضع و سرعت است: p q= h r توضیح مطلب، این است که هایزنبرگ مدعی شد برای این‌که وضعیت و سرعت بعدی ذره‌ای را پیش‌بینی کنیم، باید بتوانیم وضعیت و سرعت فعلی آن‌را به‌دقت اندازه بگیریم. در پایان، باید گفت که برخی چون مارکی دولاپلاس در قرن 19 از موفقیت‌های علمی که بیشتر حاصل تلاش‌های علمای علوم طبیعی بود چنین نتیجه گرفته بودند که جهان ما به‌طور قطع از قوانین معین تبعیت می‌کند و معتقد بودند که کل عالم به‌طور حتم از جبر علمی پیروی می‌کند و تا آنجا در بسط این نظریه پیش رفتند که گفتند قانون‌های مشابهی وجود دارد که برپایه پدیده‌ها ازجمله رفتار حاکمند. پی‌نوشت‌ها: 1( Principle of uncertainty 2( Heisenberg 3( Edwin schord inger 4) اصل عدم قطعیت، بیانگر آن است که نمی‌توان دقیقا از وضعیت و سرعت یک ذره در لحظه‌ای خاص اطمینان حاصل کرد، چه اگر هریک از این دو را دقیق‌تر بدانیم، دقت دیگری کمتر می‌شود."

صفحه:
از 38 تا 41