Skip to main content
فهرست مقالات

چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

مترجم:

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (32 صفحه - از 223 تا 254)

کلید واژه های ماشینی : موافقتنامه ، کنوانسیون ، موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون ، حقوق ، قطعنامه ، تصویب ، حقوق دریاها ، رضایت ، ماده ، سازمان ملل

خلاصه ماشینی:

"البته برای انجام چنین تحولی، در‌کنار تلاشهای دبیرکل و کشورهای توسعه یافته می‌توان به زمینه‌های زیر نیز اشاره کرد: تغییرات گسترده در نقشه سیاسی جهان که در نتیجة فروپاشی شوروی سابق صورت گرفت و اثرات گسترده سیاسی، نظامی و اقتصادی همراه آن، وضعیت مصیبت‌بار کشورهای درحال توسعه و عدم توانایی ایستادگی آنها در‌برابر کشورهای قدرتمند، تغییر عمده و خاص شرایط اقتصادی نسبت به سال 1982 و تمایل به قبول بازارهای آزاد، افزایش تعداد کشورهای متعاهد کنوانسیون در بین کشورهای غیر‌صنعتی و سرانجام ایجاد نظام خاصی که در قطعنامه دوم کنفرانس در‌ارتباط با حقوق سرمایه‌گذاران پیشگام ثبت شده، بوجود آمده بود. این تاریخ همچنین به‌عنوان «لازم‌الاجرا شدن موقتی» موافقتنامه‌ای در‌مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد دربارة حقوق دریاها (بعد از این «موافقتنامه» نامیده می‌شود) که در تاریخ 28 ژوئیه 1994، از‌طریق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل[4] پذیرفته شد اهمیت داشته و راه را برای مشارکت گستردة جهانی در «کنوانسیون» باز می‌کند. این دو یادداشت مسألة تفسیری مهمی را مطرح می‌کند: 1ـ آیا برای کشور «سریلانکا» و «نیجریه» به‌عنوان دولتهای عضـو «کنـوانسیون» ضرورت دارد که چنین یادداشتی را ارسال دارند؟ 2ـ آیا قصد مذاکره‌کنندگان این نبوده که دولتهای عضو امضا‌کنندة «موافقتنامه» را دوازده ماه پس از تاریخ پذیرش آن راضی به التزام به «موافقتنامه» تلقی کنند؟ به‌موجب «موافقتنامه» به‌نظر می‌رسد، اطلاعیه تنها هنگامی لازم است که دولتها مایل نباشند از روش ساده استفاده کنند. برخی از دولتهای عضو، «موافقتنامه» را زودتر امضا نکردند، زیرا می‌خواستند ملاحظه نمایند آیا کشورهای صنعتی که درخواست تجدید نظر در‌مورد فصل یازدهم کنوانسیون داشتند، تعهد خود را از حیث عضو شدن با حسن نیت انجام می‌دهند یا نه؟ روش الحاق که در شق چهارم بند 3 ماده 4 مقرر گردیده تنها بعد از انقضای زمان امضا اعمال می‌شود."

صفحه: از 223 تا 254