Skip to main content
فهرست مقالات

معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (40 صفحه - از 5 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : معاهدات، معاهدات حقوق بشری، حقوق بشری، اسناد، کنوانسیون، اسناد حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، معاهدات حقوق بشری فضایی، ماهیت حمایتی اسناد حقوق

معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین‌المللی ماهیتی حمایت‌گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه‌بندی شش‌گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت‌هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می‌پذیرند از ایدة جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط‌های ایرادی به این‌گونه معاهدات دفاع شده است.

خلاصه ماشینی:

"عکس العمل جامعه جهانی در قالب محکومیتهای سازمان یافته و نهادینه شدن از جمله مواردی است که می‌تواند به‌عنوان ابزار مهمی در تضمین اجرای این معاهدات به شمار آید، برای مثال از نقش سازمان‌های بین‌المللی معاهداتی همانند کمیتة حقوق بشر سازمان ملل، کمیته منع شکنجه، کمیساریای عالی پناهندگان و … در حمایت و زمینه‌‌سازی اجرای این معاهدات نمی‌توان غافل بود. [50] یکی از مهمترین مواردی که ممکن است گاه نادیده گرفته شود چنانکه در مباحث حقوقی این نوشتار هم دیدیم پیوند تنگاتنگ رعایت حقوق بشر با مسأله ثبات (stability) و امنیت (security) در کشورهاست و از آنجا که منطق سرمایه‌گذاری خارجی در کشورها اقتضا می‌کند در فضای با ثبات و امن سرمایه‌گذاری صورت گیرد توجه روزافزونی توسط سرمایه‌گذاران خارجی به این امر جلب شده است که سرمایه‌ها را به سمتی که ثبات و امنیت بیشتری وجود دارد سوق دهند و چون تجربه بشری نشان _______________________________ [48]. بنابراین، ممکن است در بادی امر شرط ایرادی آن کشور به ظاهر در توافق با اصول حاکم در این زمینه باشد، لیکن آیا شرط مبهم و تفسیربرداری که در معرض تفسیرهای گوناگون بوده می‌تواند به عنوان شرط معتبری شناخته شود؟ اصولا اگر شرط ایرادی روشن نباشد چگونه می‌توان ارزیابی کرد که آیا این شرط با اهداف سند مزبور در توافق است یا نه؟ و دیگر کشورهای عضو چگونه می‌توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند؟ نمونه‌ای از این‌گونه شرط‌ها را می‌توان در شرط‌هایی یافت که برخی کشورها به کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان[74] وارد کرده‌اند."

صفحه: از 5 تا 44