Skip to main content
فهرست مقالات

موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (18 صفحه - از 71 تا 88)

کلیدواژه ها :

حقوق بشر ،ایران ،مسئولیت بین‌المللی ،تعهد بین‌المللی ،میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ،محکومین مالی ،حبس

کلید واژه های ماشینی : قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ، حقوق ، موازین بین‌المللی حقوق بشر ، اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، تعهدات ، میثاق ، قانون ، حقوق بشر ، حال قانون نحوه اجرای محکومیتهای

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین‌المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین‌الملل منبعث می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی‌توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می‌شود. با این حال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 و آئین‌نامه اجرایی آن با مواد 2 و 11 میثاق در تعارض آشکار می‌باشد. از این‌رو، دولت ایران به لحاظ بین‌المللی متعهد است که در اسرع وقت به اصلاح قوانین داخلی خود در این زمینه مبادرت ورزد.

صفحه: از 71 تا 88