Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب: خاستگاه هشیاری در فروپاشی ذهن دوجایگاهی

معرف:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (3 صفحه - از 404 تا 406)

خلاصه ماشینی:

"بررسی کتاب:خاستگاه هشیاری در فروپاشی ذهن دو جایگاهی The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind (به تصویر صفحه مراجعه شود) -خاستگاه هشیاری در فروپاشی ذهن دو جایگاهی -جولیان جینز -ترجمهء دکتر خسرو پارسا،دکتر هوشنگ رهنما، دکتر هما صادقی،دکتر احمد محیط،دکتر نجل رحیم، دکتر رضا نیلی‌پور -مؤسسه انتشارات آگاه -5831،946 صفحه،سه جلد،055 نسخه،00095 ریال -دکتر فاتح رحمانی دانشگاه کردستان هشیاری به منزله یک تجربه فاعلی،بدیهی پنداشته می‌شود و مشخص کردن آن،تنها از طریق نفی و با استفاده از مفاهیمی مانند بی‌هوشی،خواب یا دلریوم‌1،امکان‌پذیر است. از سوی دیگر،نویسنده در جهت اثبات دیدگاه خود،در موارد مختلف به تجربهء فاعلی فرد در مورد هشیاری رجوع‌ می‌کند و هرگاه این رجوع ثمربخش نیست،به مشاهده‌های عینی،به عنوان معیاری برای وجود هشیاری،می‌پردازد. نکتهء مهم دیگر،دوگانه بودن ذهن پیش از زمان پیدایش هشیاری است که البته هنوز جلوه‌هایی از آن(برای مثال،در تجربه‌های توهمی افراد بهنجاریا توهمهای بیماران روان گسیخته)قابل مشاهده است."

کلید واژه های ماشینی:

کتاب ، مغز ، خاستگاه هشیاری در فروپاشی ذهن ، تجربه‌های توهمی افراد بهنجاریا توهمهای ، توهمی ، افراد بهنجاریا توهمهای بیماران روان ، ذهن دوجایگاهی ، بررسی کتاب ، ادراک ، نیمکره‌های مغز


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.