Skip to main content
فهرست مقالات

ثمربخش سازی فعالیت سازمان های ضد فساد

نویسنده:

مترجم:

(7 صفحه - از 31 تا 37)

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله دو تن از مقامات سازمان بین المللی شفافیت چگونگی تبدیلسازمان‌های ضد فساد را به عواملی مؤثر و کارآمد در مبارزه با فساد و ارتشا مورد بحث قرار می‌دهند. شاخص حساسیت نسبت به فساد و شاخصرشوه‌گیری(هر دو از شاخص‌های سازمانبین المللی شفافیت)نشان می‌دهد که در بسیاری ازکشورهای در حال توسعه و گذار،علت اصلی فساد،پایین بودن میزان حقوق در بخش دولتی،نبودامنیت شغلی برای مقامات دولتی و سیاستمداران،وحرص و طمع است. پژوهش‌های«سازمان بین المللی شفافیت»نشان می‌دهند که برای موفقیت سازمان‌هایضد فساد: *این سازمان‌ها باید علاوه‌بر برخورداری ازپشتیبانی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور،ازپشتیبانی همۀ گروه‌های مؤثر در کادر رهبریکشور برخوردار باشند. رهبران هر کشورباید بپذیرند که احتمال تخطی جانشینان آن‌ها از (به تصویر صفحه مراجعه شود)اصول اخلاقی و درستکاری وجود دارد و بنابراینسازمان ضد فساد باید توان مبارزه با عالی‌ترینمقامات فاسد را داشته باشد. تیجه گیری گرچه تأسیس و نگهداری یک سازمان ملیضد فساد که مستظهر به اعتماد عمومی و متکی بهحمایت بخش کسب و کار باشد،کاری است دشواراما بی‌توجهی به این اعتماد و حمایت نیز سببضعف و تحلیل رفتن آن می‌شود. سازمان ضد فسادبه شرطی در کار خود موفق است که شهروندان آنکشور شاهد انجام قراردادها و پروژه‌ها در وقت مقررو طبق برنامه باشند و همۀ مردم و از جملهبدبین‌ترین آن‌ها متقاعد شوند که در اجرای آنقراردادها و پروژه‌ها پای فساد در میان نبوده است. این اعتقاد از آن‌جا ناشی شده استکه تلاش همه جانبه و هماهنگ بین المللی برایمبارزه با فساد هنوز در آغاز راه است و به همینسبب برای تضمین اقدامات و اخذ نتیجۀ فوریباید آموزه‌هایسازمان‌هایمختلف در سطحیهرچه گسترده‌تربین آن‌ها مبادلهشود."

کلید واژه های ماشینی:

سازمان ضد فساد ، سازمان ، ضد فساد ، کمیسیون مستقل ضد فساد هونگ ، تأسیس سازمان‌های ضد فساد ، سازمان بین‌المللی شفافیت ، کمیسیون مستقل ضد فساد ، ضد فساد هونگ کونگ ، ارتشا ، ازمان بین‌المللی شفافیت


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.